GloVEd - Kansainvälinen virtuaalinen projektikurssi

Yhä tiivistyvä yhteistyö globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä on synnyttänyt tarpeen kehittää virtuaalisen kanssakäymisen työkaluja ja toimintatapoja. Virtuaalisten työtilojen- ja tapojen sekä tutkimuksen hyödyntäminen on vielä varhaisessa vaiheessaan, mutta joiden hyödyntäminen muun muassa opetuksessa edistäisi suomalaisen työvoiman ja teollisuuden kilpailukykyä oleellisesti. GloVEd -projektin tavoitteena onkin kansainvälisen projektityön kurssin kehittäminen, jonka aikana opiskelijat voivat kehittää osaamistaan kansainvälisissä ja etäratkaisuja hyödyntävissä liiketoimintaympäristöissä.

Lapin yliopiston kasvastustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus toimii GloVEd -projektissa virtuaaliopetuksen pedagogisten mallien asiantuntijan ja kehittäjän roolissa yhdessä Helsingin teknillisen korkeakoulun, University of Columbian (New York, USA) ja Indian Institute of Technology in Madrasin (Chennai, India) kansssa. Hanke on myös osa CICERO Learning -verkostoa (www.cicero.fi). Varsinainen kurssin toteutus tapahtuu Helsingin teknillisen korkeakoulun, University of Columbian ja Indian Institute of Madrasin kesken. GloVEd -projekti on Teknologiateollisuuden 100 -vuotissäätiön rahoittama ja Helsingin teknillisen korkeakoulun koordinoima hanke vuosille 2008-2009.

Lisätietoja:

Projektin vastuullinen johtaja Lapin yliopistossa, professori Heli Ruokamo.
heli.ruokamo(at)ulapland.fi

Tutkija Tuulikki Keskitalo
tuulikki.keskitalo(at)ulapland.fi

Hanketta koordinoi Helsingin teknillinen korkeakoulu.
Professori, Riitta Smeds
riitta.smeds(at)tkk.fi

Projektipäällikkö
elli.pyykko(at)tkk.fi

Konferensseja ja tapahtumia

25-26.5.2009
IFIP SIG Workshop 2009, Zurich, Sveitsi
Keskitalo, T., & Pyykkö, E.: Enhancing Global Virtual Collaboration Skills through Meaningful Learning in Second Life.

27.-28.11.2008
Kasvatustieteen päivät, Turun yliopisto
Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P.: Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life –ympäristössä.

30.6-4.7.2008
ED-MEDIA konferenssi Wienissä, Itävallassa
Keskitalo, T.
 Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare.

Julkaisut

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Keskitalo, T. & Pyykkö, E. (2009). Enhancing Global Virtual Project Collaboration Skills through Meaningful Learning in Second Life. In P. Schönsleben, M. Vodicka, R. Smeds, & J. O. Riis (Eds.), Learning in Value Added Networks. Proceedings of the 13th IFIP 5.7 Special Interest Group Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, (pp. 67–76). Zürich: Druckpartner Rübelmann; Hemsbach (D).

Keskitalo, T., & Pyykkö, E. (2009). Aiding Students towards a Meaningful Learning in a Virtual Global Collaboration Project Course in Second Life. Manuscript submitted for publication.

Keskitalo, T. (2008).  Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 30–July 5, 2008.Vienna , Austria (pp. 3799–3808). CD-ROM. Electronic version of papers presented at ED-Media 2008 conference.

Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008).  Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Koulutus politiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Abstraktit (p. 125–126). Kasvatustieteen päivät 27–28.11.2008, Turku.