InnoPlay – Innovatiiviset leikilliset oppimisympäristöt
2007–2010

InnoPlay -projekti osana InnoSchool- hanketta on päättynyt. Hankkeen loppuraporttina julkaistiin kirja InnoSchool - välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka, toim. Riitta Smeds, Leena Krokfors, Heli Ruokamo ja Aija Staffans.

Kirjan tilaukset: anna.kaipainen[at]tkk.fi (hinta: 50,00 €, sis ALV 9% ja postituskulut)
Kirjan verkkoversio osoitteessa: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

InnoPlay -projektissa tutkitaan ja kehitetään leikillisiä oppimisympäristöjä perusopetuksen viitekehyksessä. Oppimisympäristö nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena kokonaisuutena ja jossa tiedon luomisella, mielikuvituksella, luovuudella ja mediakasvatuksella on keskeinen rooli. Tutkimuksissa leikillistä oppimisympäristöä edustaa teknologiaa sisältävä, innovatiivinen SmartUs -leikkikenttäkokonaisuus (www.smartus.fi).

InnoPlay -projekti on osa monitieteellistä, innovatiivista tulevaisuuden koulun konseptia kehittävää InnoSchool -tutkimushanketta (2007-2010). Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään yhdessä InnoSchool-osaprojektien kesken; hankkeessa yhdistyvät arkkitehtuurin (InnoArch), kasvatustieteen (InnoEdu), mediakasvatuksen (InnoPlay) sekä liiketalouden (InnoServe) näkökulmat.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Metsäteollisuus ry, Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto (www.cicero.fi), Kalifornian yliopisto, Stanfordin yliopisto ja University’s Center for Innovations in Learning (SCIL). Projektin rahoittajia ovat teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, Espoon, Helsingin ja Rovaniemen kaupungit, Opetushallitus sekä seuraavat yritykset: Elisa Oyj, Lappset Group Oy, Martela Oyj, Microsoft Oy, Cramo Instant Oy ja Oy Karostech Ltd.

Projektin yhteyshenkilöt:

Johtaja, professori
Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 90 90
www.ulapland.fi/HeliRuokamo

Projektipäällikkö ja tutkija
Marjaana Kangas
Puhelin 040 742 8971
www.marjaanakangas.net

Projektitutkija
Saana Korva
Puhelin 040 484 4169

etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

InnoPlay-projektiin liittyvät opinnäytteet:

Anttila, K. (2008) Viidesluokkalaisten kokemuksia leikillisestä oppimisprosessista ympäristö- ja luonnontiedon opinnoissa. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto.

Hokkanen, A. & Jylhänlehto, A. (2009) Leikillisen oppimisympäristön soveltuvuus jakolaskun oppimiseen matemaattiselta osaamiseltaan erilaisille oppilaille ― ”Jekutusta, hauskuutta, mörrötystä ja mökötystä". Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto.

Hyvönen, P. (2008). Affordances of Playful Learning Environment for Tutoring Playing and Learning. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 152. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.

Kaikkonen, H. (2009) ”Mukava mikstuura vähän kaikkea nykyaikaista oppimistekniikkaa” ― Opettajien kokemuksia leikillisistä ja yhteisöllis-luovista oppimisprosesseista. Kandidaatin tutkielma. Lapin yliopisto.

Kangas, M. (in print). The School of the Future: Theoretical and pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments. Acta Universitatis Lapponiensis 188. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.

Korva, S. (2008) Mediakasvatuksen näkökulmia leikillisessä oppimisprosessissa. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto.

Tieteelliset artikkelijulkaisut 2007–2010:

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Hyvönen, P. (2008). Boys’ and girls’ shared activities in the school context: Towards a theory of collaborative play. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(5-6), 391–409.

Hyvönen, P. (2008). Teacher’s views on playing in the school context: Implications for teacher education. Manuscript accepted for the publication of European Journal of Teacher Education (EJTE).

Hyvönen, P. & Kangas, M. (2007). From bogey mountains to funny houses: Children’s desires for play environment. Australian Journal of Early Childhood, 32 (3), 39–47.

Kangas, M. (2010). Finnish children views on the ideal school and learning environment. To appear in the journal of Learning Environments Research.

Kangas, M. (2010). Creative and playful learning: Learning through game co-creation and game play in a playful learning environment. Thinking Skills and Creativity, 5(1), 1–15.

Randolph, J., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2008). The Development of the Children’s Overall Satisfaction with Schooling Scale (COSSS). Child Indicators Research. Available online: http://dx.doi.org/10.1007/s12187-008-9027-1.

Randolph, J., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2008). Predictors of Dutch and Finnish Children’s Satisfaction with Schooling. Journal of Happiness Studies. Available online: http://dx.doi.org/10.1007/s10902-008-9131-4.

 

 

 (Kuvat Lappset Group Oy:n ja InnoPlay-projektin kuvagallerioista)