Let's Play

Let´s Play –projektin (2003-2006) tavoitteena oli tuottaa tietoa leikkiin ja pelaamiseen perustuvan oppimisympäristön kehittämiseen.

Let´s Play -projekti toimi yhteistyössä SmartUs -hankkeen muiden projektien kanssa. Projektissa tutkittiin erityisesti sitä, miten leikkimistä ja pelaamista voidaan sisällyttää esi- ja perusopetuksen käytäntöihin. Projektin aikana toteutettiin kaksi pilottiympäristöä Rovaniemen seudulle. Ympäristöt sijaitsevat koulujen pihalla ja niissä lapsilla on mahdollisuus leikiten ja pelaten opiskella erilaisia opetussisältöjä. 

Let´s Play oli Euroopan unionin, Lapin lääninhallituksen ja Lappset Group Oy:n osarahoittama projekti. Yhteistyökumppaneita olivat Lapin yliopisto, VTT tietotekniikka, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lappset Group Oy.

Lapin yliopistossa projektin vastaavana johtajana toimi professori Raimo Rajala. Professori Heli Ruokamo toimi yhtenä tutkimusryhmän ohjaajana. Tutkimusryhmässä työskentelivät projektipäällikkö Pirkko Hyvönen,  tutkija Marjaana  Kangas ja  suunnittelijat Suvi Latva ja Annakaisa Kultima.

  

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)