Medi Peda I

Valmisteluhanke pedagogiikan ja välineiden kehittämiseksi hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseihin

Medi Peda -hankkeessa (1.10.2007-30.4.2008) valmistellaan pidempikestoista ja monitieteistä tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään pedagogiikkaa ja välineitä Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseihin. Tutkimusta toteutetaan kasvatustieteen, mediakasvatuksen sekä mediasuunnittelun ja mediatieteen näkökulmista. Medi Peda -hankkeessa muodostetaan Barentsin alueen monitieteinen toimijaverkosto sekä valmistellaan yhteinen hankehakemus.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus toteuttaa Medi Peda -hankkeen yhteistyössä taiteiden tiedekunnan mediatieteen laitoksen sekä Murmanskin pedagogisen yliopiston kanssa. Hankkeen rahoittajia ovat EU:n INTERREG III A Pohjoinen -ohjelma sekä Lapin lääninhallitus.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090
Tutkija Tuulikki Keskitalo
Puhelin 040 352 4432

Hankkeen tutkimusjulkaisut:

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Keskitalo, T. (2007). Pedagogical, subject matter and technical expertise of emergency care teachers in a virtual learning environment: Theoretical perspectives (pp. 133–135). In International Scientific Conference. November 1-3, 2007, Murmansk, Russia.

Keskitalo, T. (2007). Teoreettisia näkökulmia opetushenkilöstön asiantuntijuuden tarkasteluun hvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön kontekstissa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Abstraktit (p. 158). Kasvatustieteen päivät 22.–23.11.2007, Vaasa.

Keskitalo, T. & Nakamura, R. (2008). Medi Peda tutkimus- ja kehittämishanke. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Abstraktit (p. 50–51). Interaktiivnen tekniikka koulutuksessa -konferenssi 16–18.4.2008, Hämeenlinna.

Keskitalo, T. (2008). Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 30–July 5, 2008. Vienna, Austria (pp. 3799–3808). CD-ROM. Electronic version of papers presented at ED-Media 2008 conference.

Keskitalo, T. (2008). Kohti asiantuntijuutta hyvinvointialojen virtuaalisessa oppimisympäris-tössä. In J. Viteli, & S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi 6 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. (pp. 32–46) Tampereen yliopisto: Hypermedialaboratorio. Available: http://tampub.uta.fi/handle/10024/65651.

This project is funded by the European Union.