Medi Peda II

Uutta pedagogiikkaa ja uusia välineitä virtuaalisen oppimisympäristön suunnitteluun sekä opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessien toteuttamiseen

Medi Peda II -hankkeessa (1.5-30.9.2008) valmistellaan pidempikestoista ja monitieteistä tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka laajamittaisena tavoitteena on parantaa julkisen sektorin koulutuspalveluiden laatua kehittämällä simulaatiokoulutuksen sisältöjä ja pedagogisia malleja. Lisäksi tavoitellaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamista terveydenhuollon alalla tuottamalla relevanttia tutkimusta yritysten tuotekehitysprosessien tueksi. Tutkimusta toteutetaan kasvatustieteen, mediakasvatuksen sekä mediasuunnittelun ja mediatieteen näkökulmista.

Valmisteluhankkeen päätavoitteet ovat kansainvälisten tutkimuspartnereiden sitouttaminen hankkeeseen ja hankehakemuksen laatiminen Tekesin Tila -ohjelmaan. Hankkeen toteuttamisesta on vastuussa Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus. Hankkeen rahoittaja on Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus).

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090
Tutkija Tuulikki Keskitalo
Puhelin 040 352 4432

Konferensseja ja tapahtumia 2008

30.6–4.7.2008

ED-MEDIA Konferenssi Wienissä, Itävallassa
Keskitalo, T. Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare.

19–21.6.2008

SESAM 2008 (14th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) Konferenssi Hatfieldissä, Englannissa

Julkaisut

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Keskitalo, T. (2008). Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 30–July 5, 2008. Vienna, Austria (pp. 3799–3808). CD-ROM. Electronic version of papers presented at ED-Media 2008 conference.