MediPro – Simulaatiopedagogiikka ensihoidon koulutus- ja palveluprosesseissa

MediPro-tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään terveydenhuollon teknologiatuettuja koulutus- ja palveluprosesseja, joiden avulla viranomaisverkko Virveä käyttävää Tetra-puhelinta ja radioverkkopalveluja voidaan hyödyntää entistä laajemmin sosiaali- ja terveysalalla. Projektissa kehitetään pedagoginen malli uuden teknologian ja toimintatapojen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessien tueksi terveyden- ja sairaanhoidon simulaatio-oppimisympäristöihin. Tutkimus toteutetaan simulaatiopedagogisesta ja palvelumuotoilun näkökulmista.

Tutkimusprojektia hallinnoi Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK), jonka tutkimuspartneri hankkeessa on taiteiden tiedekunnan Service Innovation Corner SINCO. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään Stanfordin yliopiston yksiköiden H-STAR:n (School of Education), CISL:n (School of Medicine, Center for Immersive and Simulation-based Learning) ja SCeMERI (the Stanford Center for Medical Education Research and Innovation) kanssa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään yritysten Cassidian Finlandin ja Beaconsimin(TETRAsim), Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) kehittämistyössä. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien Pohjois-Pohjanmaan ja Länsipohjan  sekä Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä KIURU:n kanssa sekä ammattikorkeakoulujen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Centria -yksikön ja Pelastusopiston kanssa. Projektien välistä yhteistyötä tehdään Oulun ammattikorkeakoulun DiCoMa-projektin (Disaster Control Management) kanssa.

Tutkimusprojekti kuuluu MediPro-yhteishankkeeseen, jonka lähtökohtana on yritysten kehittämistyö Tetra-puhelinten ja -viestinnän markkina-alueen laajentamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimusprojektia rahoittavat TEKES ja EAKR, Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri. Hanke kuuluu Tekesin Oppimisratkaisut: osaamisesta muutosvoimaa Learning Solutions-ohjelmaan sekä Cicero Learning -verkostoon.

Projektin yhteyshenkilöt:

Johtaja, Professori
Heli Ruokamo
+358 40 587 90 90

Projektipäällikkö
Tuulikki Keskitalo
+358 40 352 4432

Tutkija
Paula Poikela
+358 40 4844153

Tutkimusapulainen (1.9.-30.11.2013)
Jenna-Riina Ylimys 
Pirjo Ulmanen

Palvelumuotoilu

Professori
Satu Miettinen
+358 50 535 0861

Tutkija
Essi Kuure
+358 40 484 4407

Tutkimusapulainen
Mira Alhonsuo
+358 40 484 4378

etunimi.sukunimi@ulapland.fiYrityspartnerit / osaprojektit

Beaconsim(TETRAsim)
Elina Avela
+358 50 514 9705
elina.avela@tetrasim.com

Cassidian Finland
Jaakko Saijonmaa
+358 40 557 4897
jaakko.saijonmaa@cassidian.com
   20050324135221.gif       20080825143241.jpg
                                                                              2002042314088EAKR_logo.gif