MobIT -projekti

Mobiiliverkko-opetuksen, -opiskelun ja oppimisen prosessien kehittäminen

Tiederajat ylittävän MobIT -tutkimusryhmän tavoitteena on tutkia mobiilin teknologian, erityisesti kannettavien tietokoneiden ja langattoman lähiverkon käyttöönottoa ja hyödyntämistä eri tieteenalojen näkökulmasta. Tieteenaloista ovat mukana kasvatustiede, mediakasvatus ja soveltava informaatioteknologia.

Kasvatustieteen ja mediakasvatuksen näkökulmasta kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen onko kannettavien tietokoneiden ja langattoman lähiverkon hyödyntämisellä saavutettavissa pedagogista lisäarvoa eri toimijoiden (opetushenkilöstö, opiskelijat, tutkijat, suunnittelijat jne.) näkökulmasta. Soveltavan informaatioteknologian tutkimuksessa tarkastellaan teknologian käyttöönottoa, opiskelijayhteisöön liittymisen tapoja sekä mobiiliverkko-opiskelun tietoturvakysymyksiä.

Tutkimus käynnistyi syksyllä 2004, kun Lapin yliopistossa opintonsa aloittaneet opiskelijat saivat yliopiston tarjoamana mahdollisuuden ottaa opiskeluajaksi käyttöönsä kannettavan tietokoneen kohtuullista korvausta vastaan. Yliopistolle rakennettiin myös kampusalueen kattava langaton lähiverkko (WLAN). Kannettavat tietokoneet ovat käytössä myös syksyllä 2005 ja 2006 aloittaneilla opiskelijoilla. MobIT -ryhmä tarkastelee mobiiliverkko-opetusta, -opiskelua ja oppimista kolmen väitöskirjoihin tähtäävän tutkimuksen avulla: 1) Opiskeltavuus, opittavuus ja arjenhallinta, 2) Kannettavien tietokoneiden ja langattoman tietoverkon käyttöönotto ja 3) Opettaja mobiilin teknologian hyödyntäjänä. Väitöstutkimuksia ohjaavat Heli Ruokamo ja Hannakaisa Isomäki. Tarkemmat esittelyt tutkimuksista löydät niiden omilta sivuilta.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Heli Ruokamo ja projektipäällikkönä Hanna Vuojärvi. Hanketta rahoittaa vuosina 2007-2009 opetusministeriö. Hanke on osa CICERO Learning -verkostoa (www.cicero.fi).

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös MobIT:n julkaisut)

Yhteystiedot:

Lapin yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta / Mediapedagogiikkakeskus
PL 122
96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Hanna Vuojärvi (vv. 31.12.2009 saakka)
Projektipäällikkö, Tutkija Miikka Eriksson 040 570 4303

Konferensseja ja tapahtumia 2009

20.-22.11.2009 konferenssi, Rooma, Italia
Hakkarainen, P.: Why should university students produce videos about their subject matter? 

25.-29.8.2009
EARLI 2009 konferenssi, Amsterdam, Alankomaat
Vuojärvi, H., Eriksson, M. J., & Ruokamo, H.: Strengths, weaknesses, opportunities and threats of using laptops and networks in teaching and learning – University students’ perspective.

1.-4.7.2009
ISATT 2009 konferenssi, Lapin yliopisto, Rovaniemi
Eriksson, M. J., & Vuojärvi, H.: Perceived flexibility and effectiveness of studying using laptops: Special attention given to non-traditional university students.

13.-17.4.2009
AERA konferenssi, San Diego, Yhdysvallat

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H.: University Students’ Expectations of Laptop Computers and Networks as Learning Tools that Support Everyday Life.

23.-25.3.2009
Learning in Digital Worlds 2009 (CAL’09) konferenssi, Brighton, Iso-Britannia
Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H.: University students’ use of laptops for collaboration and communication.
Vuojärvi, H., Isomäki, H. & Hynes, D.: Domestication of a laptop on a wireless campus.

Konferensseja ja tapahtumia 2008

15.12.2008
CICERO Joy of Learning konferenssi, Helsingin yliopisto
MobIT tutkimusta esitellään CICEROn (Cross-disciplinary Initiative for Collaborative Efforts of Research on Learning) järjestämässä Joy of Learning konferenssin Brain, Learning and Technology -kutsuseminaarissa.

27.-28.11.2008
Kasvatustieteen päivät, Turun yliopisto
Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H.: Perheellisten ja työssäkäyvien yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia kannettavien tietokoneiden ja tietoverkkojen käytöstä opiskelussa ja oppimisessa.

30.6.-4.7.2008
ED-MEDIA konferenssi Wienissä, Itävallassa
Vuojärvi, H., Lehtonen, M. & Ruokamo, H.: The added pedagogical value of using laptops in computer-supported collaborative learning on a wireless campus.

Uusi tutkija aloitti työt projektissa
Miikka Eriksson aloitti tutkijana MobIT-projektissa 18.2.2008.

Konferensseja ja tapahtumia 2007

22.-23.11.2007
Kasvatustieteen päivät, Åbo Akademi, Vaasa
Räisänen, H.: Kannettavan tietokoneen kotouttaminen väylänä tietokoneilla tuettuun yhteisölliseen opiskeluun

13.-15.6.2007
NBE Network-Based Education -konferenssi, Lapin yliopisto, Rovaniemi
Räisänen, H.: Students’ experiences of data security, mobility and computer-supported collaborative learning on a wireless campus

10.-11.5.2007
medialukutaito.nyt - Pohjoismainen Mediakasvatuskonferenssi, Åbo Akademi, Vaasa
Räisänen, H., Lehtonen, M., Kuvaja, P. & Ruokamo, H.: MobIT – Developing Network-based Teaching, Studying and Learning Processes Students’ and Teachers’ Expectations