TravEd – Matkailupalveluiden ja mobiiliopetuksen tutkimus- ja kehittämishanke

TravEd on tiederajat ylittävä ja kansainvälinen tutkimushanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää tutkimuksen keinoin mobiiliteknologiaa ja elektronisia oppimisympäristöjä hyödyntävä pedagoginen malli. Pedagogisen mallin sovellusalueena on matkailukeskuksissa toteutettava matkailualan koulutus ja matkailukeskuksissa tapahtuva opiskelu. Pedagogisen mallin kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Itä-Lapin ammattiopiston TravEd 2015 -hankkeen kanssa, jonka tarkoituksena on uudistaa ammattiopiston matkailualan perustutkintoon tähtäävää koulutusta. Kehitettävää pedagogista mallia testataan käytännössä pilotoimalla sitä kahdessa Itä-Lapin tunturikeskuksessa – Pyhällä ja Sallassa. Pedagogisen mallin kehittämisen ohella pyritään myös edistämään etätyöskentelymahdollisuuksia matkailukeskuksissa.

TravEd -tutkimushankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen ja erityisesti Itä-Lapin matkailun asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa sekä edistämällä matkailualan koulutusta että tuomalla alueen matkailuyrittäjien tietoisuuteen uusia mobiilipalvelukonsepteja ja tarjota mahdollisuutta testata niitä aidossa ympäristössä opiskelijoiden ja matkailijoiden käytössä. Samalla luodaan myös pohjaa mobiilipalveluiden ja mobiilipalvelukonseptien jatkokehitykselle. Hanke edistää myös Lapin yliopiston kansainvälistymistä ja siihen sisältyy 24 kk tutkijavaihtoa amerikkalaisen Stanfordin yliopiston kanssa. Hanke kuuluu myös CICERO Learning -verkostoon (www.cicero.fi).

TravEd -tutkimushankketta koordinoi Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK).  Sen tutkimuspartnereita ovat mm. Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), jonka ytimen muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin ammattiopiston matkailu- ,ravitsemis- ja talousala, Advanced Multimedia Center (AMC) Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT) Linnaeus University:stä, Ruotsista sekä The Stanford Center for Innovations in Learning (SCIL) Stanford University:stä, USA:sta.

Tutkimushanketta rahoittavat Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen ja Sallan kunnat sekä Itä-Lapin ammattiopisto. Hanketta rahoittavat yritykset ovat seuraavat: Pyhätutunturi Oy, Keskusvaraamo Pyhä Booking Oy, Hotelli Pyhätunturi Oy, Sallatunturin tuvat, Kaunisharju Oy, Sallan tunturipalvelut Oy ja Arcticare Technologies Oy. Hanke tekee yhteistyötä myös Ajatus Oy:n kanssa. TravEd –hankkeen kokonaiskustannusarvio on 674 752 euroa.

Projektin toiminnasta voi lukea lisää TravEd blogista.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Johtaja, professori
Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 90 90
www.ulapland.fi/HeliRuokamo

Projektipäällikkö, tutkija
Hanna Vuojärvi
Puhelin 040 484 4139

Tutkijatohtori
Miikka Eriksson
Puhelin 040 570 4303

Etunimi.Sukunimi(at)ulapland.fi

2002042314088EAKR_logo.gif  20080825143241.jpg20050324135221.gifCICERO_tunnus_RGB.jpg