Videotutkimusprojekti yhteisölliseen luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen ja oppimiseen

(Video Inquiry Project, VIP): STEM Learning and Teaching with Mobile Video Inquiries and Communities

Videotutkimus-projektissa (linkki posteriin) kehitetään tutkivan ja yhteisöllisiä oppimisen välineitä ja menetelmiä luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen ja oppimiseen yhdistämällä mobiilivideoiden tuottaminen digitaaliseen tarinankerrontaan Design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on uusien välineiden ja pedagogisten mallien avulla innostaa (linkki videoon) oppilaita ja opettajia yhdessä tutustumaan luonnontieteiden ja matematiikan voimaan selittää jokapäiväisen elämän ilmiöitä.   

Linkki posteriin: http://www.innovationsforlearning.net/files/SAVI/MoViE%20STEM%20Finland.pdf

ja toinen linkki videoon:  http://vimeo.com/110974731

Osana VIP-projektia Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjesti opetuskokeilun elo-syyskuussa 2014 Lapin yliopiston harjoittelukoulun 5-luokilla. Kokeilun aikana oppilaat opiskelivat veteen liittyviä fysiikka-kemian aiheita tutkien ja videotarinoita tehden. Oppilaat saivat pareittain itse valita tutkittavaksi heitä kiinnostavan, veteen liittyvän ilmiön. Aiheesta muotoiltiin tutkimuskysymys, johon etsittiin tietoa internetistä, oppikirjasta ja tekemällä kokeita. Tutkimusprosessin aikana ja sen jälkeen oppilaat nauhoittivat omilla kännyköillään lyhyitä videotallenteita ja ottivat valokuvia. Kukin ryhmä koosti otoksista videotarinan MoViE-alustalla. Tarina toimi samalla tutkimusprosessin raporttina. Ryhmien videotarinat katsottiin ja arvioitiin yhdessä. Oppilaiden tekemiin videoihin on tarkoitus palata fysiikka-kemian opetuksessa lukuvuoden kuluessa.

VIP on CICERO Learning verkoston projekti, jota koordinoi Helsingin yliopisto. Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus on yksi projektin yhteistyökumppaneista yhdessä Stanfordin yliopiston ja Pepperdinen yliopiston kanssa. VIP on yksi SAVI (Science Across Virtual Institutes) Innovations in Learning and Education  -konsortion projekteista, joita rahoittavat TEKES ja Suomen Akatemia sekä yhdysvaltalainen National Science Foundation.

Projektin yhteyshenkilöt Lapin yliopistossa:

Johtaja, Professori
Heli Ruokamo, KT
+358 40 587 90 90

Yliopistonlehtori, matematiikan didaktiikka

Anna-Maija Partanen, FM, KT

+358 40 4844 279