1003767.jpg


Osaava Verme -vertaismentorointihanke


Hankkeen taustaa:

Osaava Verme -hanke on valtakunnallinen projekti, joka on syntynyt useiden vuosien tutkimus- ja kehittämistyön saatossa. Vertaismentorointihankkeen idea lähtee ajatuksesta, jossa opettajat jakavat osaamistaan ja oppivat yhdessä. Verme -mentorointi eroaa perinteisestä mentoroinnista siten, että molemmilla osapuolilla on toisilleen annettavaa, eikä vain kokeneempi ja vanhempi työntekijä siirrä ”hiljaista tietoa” nuoremmalle. Hankkeen tarkoitus on tukea etenkin uuden tai esimerkiksi tauolta palaavan opettajan jaksamista työssään. Verme -hanke soveltuu myös muille opetusalan työntekijöille, kuten opinto-ohjaajille.  

 

Verme -menetelmä on kehitetty ja räätälöity Suomessa, joten se soveltuu loistavasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään uusien opettajien tukemiseksi. Osaava Verme -hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja se toteutetaan yhdessä opettajankoulutusta järjestävien yliopistojen sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Hankkeen Lapin ja Pohjois-Suomen osuudesta vastaavat yhdessä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen yksikkö sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Työsuojelurahaston rahoittama hanke vuosina 20082010 on tukenut menetelmän kehitystä ja myöhempinä vuosina hanke on saanut tunnustusta ja tukea myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lapin ja Oulun yliopistossa on käynnistetty huhtikuussa 2014 e-Verme -hanke, jonka on siirtänyt osan tapaamisista verkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen järjestetyt lähitapaamiset siirtyvät pääasiassa etätapaamisiksi verkkoalustalle, joka puolestaan helpottaa eri paikkakunnilla asuvien opettajien osallistumista pitkienkin välimatkojen päästä. Etätapaamisten aikana käsitellään kuitenkin samoja asioita kuin aikaisemmissa lähitapaamisissa eli tapaamisten aikana voidaan jakaa kokemuksia ja osaamista sekä työssä koettuja haasteita. Tapaamisten aikana voidaan käsitellä mieltä painavia asioita yhdessä, vaihtaa kokemuksia ja saada henkistä tukea työhön. Tavoitteena on, että opettajat saavat tätä kautta lisää työssä jaksamisen eväitä ja oppivat, että kukaan ei ole työssään toista huonompi, vaan yhdenvertainen työtovereidensa kanssa.

 

Mentoreiden koulutus:

Lapin yliopistossa käynnistyy syyskuussa 2016 uusi mentoreiden koulutusohjelma. Kohderyhmänä ovat esiopetuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat ja/tai päiväkodin johtajat. 

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU:

ALOITUSSEMINAARI:
pe 23.9

VÄLISEMINAARIT:
pe 4.11
pe 20.1.17
pe  17.2.

LOPPUSEMINAARI
pe 7.4Mentoreiden koulutuksen teemoina Lapin ja Oulun yliopiston osalta ovat työssä jaksaminen, muutos, kollegiaalinen yhteistyö sekä identiteetin rakentuminen. Mentorikoulutukseen osallistuvat sitoutuvat kukin noin 4-7 hengen mentorointiryhmän vetämiseen omassa organisaatiossaan. Mentoriryhmien vetäminen kuuluu osana mentorikoulutuksen opintokokonaisuutta.

 

ILMOITTAUDU MUKAAN MENTORIKSI:
Osaava Verme -mentoreiden haku myös lukuvuodelle 20162017 on käynnissä. Jos kiinnostuit mentoroinnista, niin ota yhteyttä Janette Tolppiin puh. 040-4844135 tai
janette.tolppi@ulapland.fi, niin saat lisätietoa aiheesta.

 

 

Mentorointiryhmien toiminta:


Opettajien vertaismentorointiryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista. Ryhmissä jaetut kokemukset ja osaamiset sekä työssä koetut haasteet ovat luottamuksellisia ja pysyvät ryhmän sisällä. Opettaja ei ole koskaan täysin valmis, vaan aina pitää oppia ja omaksua uusia asioita. Tämän vuoksi onkin erinomaisen tärkeää, että opettaja voi jakaa kokemuksiaan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Parhaimmillaan tilanne on vuorovaikutteista oppimista.


Vertaismentorointitoiminnan tavoitteena on murtaa opettajien yksin puurtamisen perinnettä. Ongelmien ja ajatusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan niistä voidaan keskustella kollegojen kanssa etukäteen sovituissa tapaamisissa. Näin ajatusten vaihdolle jää huomattavasti enemmän aikaa kuin esimerkiksi kiireessä välitunnin aikana.


Vertaismentorointiryhmät kokoontuvat 68 kertaa lukuvuoden aikana (n.1,53h kerrallaan). Tavoitteena on tarjota ammatillista tukea uudessa työssä aloittaville opetusalan työntekijöille mentoroinnin ja vertaistuen avulla. Lisäksi tavoitteena on täydentää opetushenkilökunnan ammatillista osaamista siten, että koulutus muodostaa mielekkään jatkumon täydentäen kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa saavutettua tietoa ja osaamista.

Verme on tarkoitettu siis paitsi uusille ja tauon jälkeen työhön palaaville, myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet jakamaan osaamistaan ja oppimaan yhdessä. Ryhmiin ovat tervetulleita opettajien lisäksi muut opetus- ja kasvatusalan työntekijät, kuten opinto-ohjaajat.Mikäli olet kiinnostunut liittymään mentoriryhmään, niin otathan yhteyttä kuntasi sivistystoimeen tai Lapin yliopistoon: Janette Tolppi, p. 040-4844135 tai
janette.tolppi(at)ulapland.fi.

 

Verme -esittelyvideon löydät seuraavan linkin kautta: http://www.youtube.com/watch?v=FGEpn4-h0UM

 

Verme –hankkeen viralliset nettisivut: http://www.osaavaverme.fi/

 

Vermeet mukana.jpg