1003767.jpg
IMG_2265.PNGMentoreiden koulutusohjelma lukuvuonna 2014–2015


Lukuvuonna 2014-2015 alkava e-Verme –koulutus on hyväksytty sekä Lapin että Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. E-Verme –toiminta eroaa Verme –toiminnasta sikäli, että tapaamiset sekä muu oheistoiminta tapahtuu pääasiassa verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitapaamisten määrää on vähennetty vuosien 2014-2015 Verme –koulutuksessa, vain aloitus-, väli- ja lopputapaamiset järjestetään kasvotusten. Koulutus koostuu siis etä- ja lähitapaamisista, välitehtävistä sekä oman Verme-ryhmän ohjaamisesta. Koulutus on 9 opintopisteen kokonaisuus.

Mentoreiden koulutuksen kantavina teemoina Lapin ja Oulun yliopiston osalta ovat työssä jaksaminen, muutos, kollegiaalinen yhteistyö sekä identiteetin rakentuminen. Edellä mainitut teemat ovat sellaisia, jotka kulkevat kantavina teemoina molempien tiedekuntien opettajankoulutuksessa ja tällä pyritään täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutuksen jatkumoon. Vastuukouluttajina toimivat professori Eila Estola, yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä sekä tohtorikoulutettava Saara-Leena Kaunisto. Heidän lisäkseen kouluttajina käytetään mm. vanhoja mentoreitamme sekä Oulusta että Rovaniemeltä. Myös kolmen edellisen koulutuskierroksen hyviksi havaitut kouluttajat ovat käytössämme. Koulutusseminaareja pidetään sekä Rovaniemellä että mahdollisesti muissa yhteistyökunnissa mentoreiden toiveiden mukaisesti.

Vertaismentorointiryhmät kokoontuvat 6–8 kertaa lukuvuoden aikana (n. 1,5–3h kerrallaan) ja koulutus käynnistyy maaliskuun alkupuolella. Etätapaamiset tapahtuvat Optima –verkkoalustalla, minne on luotu oma työtila harjoituksia ja keskusteluja varten. Etätapaamiset osaltaan helpottavat näin myös opettajien mahdollisuutta osallistua koulutukseen.


MENTORIKOULUTUS

Hankkeen vastuukouluttajina toimivat Outi Ylitapio-Mäntylä Rovaniemeltä, Saara-Leena Kaunisto ja Eila Estola Oulusta.

Kuhunkin koulutusosioon kuuluu mentoroinnin kaltaista työskentelyä, jossa keskustellaan yhdessä jo koulutettujen mentoreiden kanssa. Työskentelyn tavoitteena on antaa mentoreille toiminnallisia välineitä omien mentorointi-istuntojen tueksi. Lisäksi he voivat tätä kautta purkaa omia mentorointikoulutuksen ja mentorointi-istuntojen vetämisestä aiheutuneita tuntemuksia ja mahdollisia ongelmatilanteita jne.

Koko koulutusprosessin ajan tehtävänä on kirjoittaa blogia, jossa kuvaillaan omaa kasvua mentorina sekä millaisia haasteellisia ja onnistuneita tilanteita on kohdannut mentorointiprosessin aikana. Blogikirjoituksissa tulee käsitellä myös sitä, millaisia odotuksia ja tavoitteita mentoroinnissa kullakin on, millaisena kokee itsensä mentorina, ja millainen haluaisi olla. Blogissa voidaan käsitellä myös sitä, millaisia ristiriitoja tai kasvua ja kehittymistä motivoivia haasteita on noussut mieleen prosessin aikana.

Blogin kirjoittamisen lisäksi kokoontumisten aikana annetaan erillisiä välitehtäviä, joiden tarkoituksena on myös tukea mentorina kasvua ja mentorointiprosessin onnistumista. Välitehtävät ohjeet löytyvät verkkoalustalta omista kansioista.

 

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040-4844 135 email.
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
tai
http://www.osaavaverme.fi/.Vermeet mukana.jpg