KOHTI EKOLOGISEMPAA KOULUA -TEATTERITYÖPAJA & LAVASTETYÖPAJA 4 op


Sisältö:


Työpajat koostuvat toiminnallisten ja draamallisten työtapojen esittelystä ja tutustumisesta erilaisiin taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin, joiden kautta voidaan tutkia kestävän kehityksen aihetta. Elo- ja syyskuun viikonloppuina tutustutaan mm. forum-teatteriin, prosessidraamaan, varjoteatteriin, esineteatteriin, lyhytelokuviin sekä roolipeleihin. Yhteisessä tekemisessä korostuu leikki, luovuus ja improvisaatio. Eri menetelmillä tehdään myös pieniä esityksiä, joita voidaan avata viikonloppujen päätteeksi yleisöllekin. Keskiössä on kokemuksellinen oppiminen ja taiteen tekeminen prosessi- ja ryhmäkeskeisenä ilmiönä.Työpajan aikana valmistetaan myös teatteriesitystä varten rekvisiittaa ja lavasteita. Työskentelyssä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja valmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon mm. kierrätysmateriaaleja. Tavoitteena on, että opettajat saavat uusia ideoita siitä, miten valmistaa kouluissa rekvisiittaa mm. koulunäytelmiin ja normaali opetukseen nopeasti ja vähilläkin määrärahoilla yhdessä lasten kanssa.

Työpajassa opittuja menetelmiä osallistujat voivat suoraan hyödyntää omassa opetuksessaan.

Koulutus sisältää yhteensä neljä viikonloppua sekä yhteisen teatterikäynnin.


Työpajaopetusta on yhteensä n. 40 h.


Kouluttaja:
Työpajan vetäjinä toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat Anne Korhonen ja Kaisa Koskinen Teatteri Ilmiöstä, yhteistötaitelija Merja Pennanen Joensuun kaupunginteatterista sekä koreografi, ääni-ja esitystaiteilija Jaap Klevering.

Aikataulu ja opetustila:

Pe 29.8. klo 16 - 20
La 30.8. klo 9 - 16
Su 31.8. klo 9 - 15

La 6.9. klo 9 - 16
Su 7.9. klo 9 - 15

Ohjaajina Anne Korhonen ja Kaisa Koskinen Teatteri ILMI Ö:stä

Pe 19.9. klo. 18 - 20
La 20.9. klo. 10 - 20
Su 21.9. klo. 10 - 15

Ohjaajina Jaap Klevering ja Merja Pennanen 

UUSI VIIMEISEN OPETUSVIIKONLOPUN AIKATAULU:

Pe 21.11. klo 14-18
La 22.11. klo 9-15

Ohjaajana Jaana Hiltunen


Opetustilana jokaisella tapaamiskerralla on tekstiilityön luokka 103 ja piirustussali 104 (Lapin yliopisto, päärakennus, D-siipi, 1. krs.)

Teatteri ILMI Ö. on vuonna 2002 perustettu kiertävä ammattiteatteri. Teatteri ILMI Ö. valmistaa kotimaisia kantaesityksiä, toteuttaa soveltavan teatterin projekteja sekä tarjoaa teatteritaiteen perusopetusta Helsingissä. Teatteri ILMI Ö. on erikoistunut lasten- ja nuortenteatteriin, taidekasvatukseen, kulttuuriseen vanhustyöhön sekä yhteistoiminnallisiin ja osallistaviin työtapoihin.
Taiteellisen toiminnan kattoajatuksena on yhteisöllisyys, monialaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen sekä arvojen ja eettisyyden pohtiminen. Alueellisuus ja paikallisuus toteutuvat kaikissa projekteissa. Taidekasvatuksellisen toiminnan kantavana ajatuksena on mahdollistaa teatteri osana arkipäivää ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
Tavoitteena on soveltavan – ja nykyteatterin kautta löytää ja kehittää esitysmuotoja, jotka kertovat tämän ajan ilmiöistä. Lähtökohtana on kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, ihmisten yhteensaattaminen ja keskustelu teatterin keinoin. Osallistavat ja tutkivat työtavat mahdollistavat taiteellisia ja tieteellisiä kohtaamisia taiteen kentällä.

Lisätietoja: www.teatteri-ilmio.com

Kohderyhmä:
Kohderyhmänä ovat erityisesti alaluokkien opettajat ja esiopettajat.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä. Osallistujia pyydetään tuomaan kurssille mukaan jokin itselle merkityksellinen esine, joka on kestänyt aikaa. Työskentelyssä käytetään lisäksi kierrätysmateriaalia tarpeiston ja puvustuksen valmistamiseen. 

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy perjantaina 22.8.2014.


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, 040-4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, 040-4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, 040-4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi