Aggression Replacement Training -ohjaajakoulutus 12 opTavoitteet:
Aggression Replacement Training -ohjaajakoulutuksessa opitaan perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyville nuorille suunnatusta strukturoidusta ryhmämenetelmästä Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä on ryhmämuotoinen, taitojen harjoitteluun perustuva interventio, joka on kehitetty käyttäytymisen pulmista kärsiville nuorille. Ohjaajakoulutuksessa osallistujat saavat perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Jokainen osa-alue harjoitellaan toiminnallisten menetelmien avulla. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Lisäksi käytetään tukea antavia harjoitteita. Ohjaajakoulutuksen perusteella osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista
sekä valmius ohjata ART:n ryhmiä omassa työssään. Prosessin aikana osallistujat ohjaavat tuetusti ART -ryhmän omassa työympäristössään.

Osallistujat kokoavat oman ryhmänsä valmiiksi ennen ensimmäistä lähitapaamista, jotta ryhmän kanssa päästään työskentelemään jo kevään aikana. Tällä taataan koulutuksen maksimaalinen hyöty. Ryhmäkoko on 6-12 henkilöä. Ryhmässä harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja erilaisten toiminnallisten ryhmäharjoitteiden kautta ja näin ollen on tärkeää, että ryhmässä on tarpeeksi monta osallistujaa.


Kouluttajat:
Kouluttajina toimii Suomen ART ry:n asiantuntijat.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat.

Toteutustapa:
Koulutus on viiden lähiopetuspäivän mittainen, yhteensä n. 36 h, lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä ja mentorointia.

Aikataulu ja opetustila:

Koulutus on päättynyt.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi