Erityiset haasteet esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa -hanke


Erityiset haasteet esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön osaamista lapsen oppimiseen ja kasvuun liittyvissä haasteissa. Tavoitteena on perehtyä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen soveltuviin työtapoihin ja menetelmiin sekä vahvistaa henkilöstön taitoja tunnistaa vaikeudet oikea-aikaisesti ja ehkäistä ongelmien monimuotoistumista. Tavoitteena on lisäksi oppia huomioimaan laajasti esteettömyys oppimisympäristössä.

Koulutushankkeen aikana tutustutaan mm. käyttäytymisen haasteisiin, kielellisen kehityksen vaikeuksiin, autismiin eri muodoissaan, tarkkaavaisuuden pulmiin, liikuntavammaisuuden tai neurologisten vaikeuksien mukanaan tuomiin haasteisiin sekä siihen miten monitarpeisten oppijoiden opetusta ja oppimista voidaan parhaiten tukea. Tavoitteena on antaa oppijoille monipuolisia valmiuksia mm. edistää opetuksen ja kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä ja kehittää osallistujien valmiuksia tukea lasten toiminnallista oppimista leikin ja oppimista tukevan kuntoutuksen keinoin.

Koulutushankkeen aikana tutustutaan myös monikulttuurisuuden haasteisiin kielimuurin ylittämisen teemasta päin. Tavoitteena on löytää keinoja kielimuurin ylittämiseen vuorovaikutus- ja opetustilanteissa. Koulutushankkeen lopuksi ideoidaan yhdessä osallistujien kanssa työpajatoiminnan muodossa sitä millä tavoin lapsia voidaan oppimisessa tukea. Koulutuksen sisältävät käytännön työpajatoimintaa ja teoriaosuuksia, painottuen käytännön harjoituksiin ja toiminnallisuuteen.

Koulutushanke sisältää neljä eri koulutusosiota (koulutuksen nimeä klikkaamalla saat lisätietoja koulutuksesta):

1. Lapsen oppimisen ja kasvun moninaiset haasteet
2. Monitarpeisten oppijoiden kuntouttava opetus
3. Kielimuurin ylitse vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa
4. Monta tapaa tukea -innovaatiopaja

Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylän, asiantuntijat.

Koulutusten kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Koulutuksiin pääset ilmoittautumaan TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi