Matematiikan osaaminen lentoon! -hanke

2.C Geometrian keskeisiä työtapoja (luokat 7-10)

Koulutuksen tavoitteet:
Koulutuksessa osallistujat saavat itse työskennellen kokemuksia siitä, kuinka konkreettisella toiminnalla luodaan pohja geometrian käsitteiden ja rakenteiden oppimiselle. Näillä työtavoilla

  • johdatellaan oppilas oman toiminnan kautta omaksumaan matematiikan abstrakti maailma
  • ohjataan oppilas tekemään havaintoja, näkemään säännönmukaisuuksia ja luokittelemaan
  • tavoitetaan eri oppimistyyleillä opiskelevat oppilaat
  • motivoidaan matematiikan opiskeluun ja kannustetaan luovaan tutkimiseen
  • mahdollistetaan luonteva eriyttäminen.
Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa kohdataan konkreettisilla työtavoilla geometrian 1-, 2- ja 3- ulotteinen maailma:
  • kuvioiden ja kappaleiden luokittelu
  • pituuden, pinta-alan ja tilavuuden käsitteet sekä niihin liittyvät mittaaminen ja laskeminen
  • yksiköiden muunnokset
  • yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteet.

Koulutus sisältää yhden lähiopetuspäivän ja etä/verkkotehtävän. 

AIKATAULUT ja JÄRJESTÄMISPAIKKAKUNNAT:
Koulutukset ovat päättyneet.

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii Eija Voutilainen, matematiikan opetuksen kouluttaja.

Koulutuksen kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat yläkoulun matematiikan opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, koulunkäyntiavustajat ja ohjaajat.Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi