Ihmisen vahvuuksien tukeminen 5 op

Tavoitteet: 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät positiivisen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenevät tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Tavoitteena on myös, että osallistujat kykenevät näkemään myös vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina. Tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kykyä tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Sisältö:

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja, onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Vastuukouluttajana toimii Lapin yliopiston vararehtori, kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatuspsykologian professori KT Kaarina Määttä. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat dosentti, KT Satu Uusiautti, KT Kaisa-Maria Peltokorpi, KT Taina Rantala ja KT Erika Sarivaara.

Koulutus sisältää kolme lähiopetuspäivää, yhteensä n. 18 h ja lisäksi kirjallisuuteen tutustumista.

Koulutuksen kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö.

Aikataulu ja paikka: 
ti 21.1.2014 klo 13-16 Kaarina Määttä
to 23.1.2014 klo 16-19 Satu Uusiautti
ti 28.1.2014 klo 13-16 Taina Rantala
ti 4.2.2014 klo 15-18 Kaisa-Maria Peltokorpi
ti 11.2.2014 klo 13-16 Erika Sarivaara

Paikkana on Lapin yliopiston Fellman-sali. (Käynti Lapin yliopiston pääaulasta, Yliopistonkatu 8) 

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi täyttämällä sivun vasemmalla olevan sähköisen ilmoittautumislomakkeen.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi