Kaikki soittaa – monipuoliset musiikin työtavat 2 op


Tavoitteet ja sisällöt:
Koulutuksen aikana esitellään loogisesti etenevä opetusprosessi, jossa hyödynnetään monipuolisesti musiikinopetuksen sisältöjä ja työtapoja. Tavoitteena on myös pohtia heterogeenisen ryhmän haasteita ja eriyttämistä siten, että kaikki onnistuvat ja kaikki soittavat. Koulutuksen sisällöt ja harjoitteet soveltuvat laajasti musiikinopetuksen eri ikä- ja kohderyhmille.

Kouluttaja:
Vastuukouluttajana toimii Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetuksen opettajat, luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat.

Aikataulu ja opetustila:
Koulutus on päättynyt.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi