Kodin ja koulun yhteistyön rakentaminen ja haasteet 2 op

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan! (päiv. 8.4.2015.)


Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on keskittyä kodin ja koulun yhteistyöhön, miten sitä rakennetaan ja miten vuorovaikutuksesta saadaan toimivaa. Lisäksi koulutuksen aikana käydään läpi kodin ja koulun välisen yhteistyön haastavia vuorovaikutustilanteita.

Sisällöt:

- uusi luokallinen vanhempia – miten rakentaa toimivaa vuorovaikutusta vanhempien kanssa?
- toisenlainen vanhempainilta – toiminnalliset ja osallistavat toimintatavat

- haastavat tilanteet kodin ja koulun yhteistyössä
- lapsen koulupolun siirtymävaiheet (koulun aloitus, alakoulusta yläkouluun siirtyminen)

- moninaiset perheet yhteistyössä
- kun lapsi tarvitsee erityistä tukea
- eri kulttuureista tulevien vanhempien kohtaaminen
- haastavan vanhemman kohtaaminen

Toimintavat:
Koulutus on kahden lähiopetuspäivän mittainen, yhteensä n. 10 h.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat.

Kouluttajat:
Kouluttajana toimii Suomen Vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso.

Aikataulu:
pe 17.4.2015 klo 15-19
la 18.4.2015 klo 9-15

Opetustilana on LS 12 (Lapin yliopisto, päärakennus, D-siipi, 1. krs.)

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla
TÄTÄ linkkiä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi