Koulun haasteet ja niiden kohtaaminen -hanke

 

Koulutushankkeen tavoitteena on vastata kouluelämässä esiintyviin ajankohtaisiin haasteisiin ja edistää kouluhyvinvointia sekä antaa valmiuksia ohjata lasten oppimisedellytyksiä ja tervettä psykososiaalista kasvua. Hankkeen aikana opetustoimen henkilöstölle annetaan vinkkejä uusista opetusmenetelmistä ja toimintatavoista, joilla voidaan kehittää ja edesauttaa koko kouluyhteisön hyvinvointia ja oppilaiden oppimista.

Hankkeen tavoitteena on käydä läpi ART (Aggression Replacement Training) -menetelmää, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työtapaan, jonka aikana osallistujat saavat oppimisen ohjaamiseen sekä opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen monipuolisia työtapoja.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan perehdytään niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessakin. Tärkeää on opettajan ja oppilaan välinen avoin vuorovaikutus, jossa muun muassa huoli otetaan puheeksi ja oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon. Avoimesta vuorovaikutuksesta on hyötyä molemmille osapuolille, niin opettajille kuin oppilaille. Esimerkiksi oppilaalle on merkityksellistä se, että opettaja on kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja ilmaisee välittämisensä keskustelemalla oppilaan kanssa. Uusien ajattelu- ja työtapojen oppiminen vahvistaa opettajan hyvinvointia ja heijastuu siten myönteisesti myös oppilaiden hyvinvointiin.

Koulutushankkeen tavoitteena on myös käsitellä koululaitoksen muutostarpeita; opetussisällöissä, opetusmetodeissa ja koulurakennuksissa tarvitaan päivitystä nykyaikaan, sillä jokainen oppii eri tavalla ja eri ympäristössä. Lisäksi perehdytään koulukiusaamisen vastaiseen työhön ja siihen miten koulukiusaaminen voidaan tunnistaa ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeen aikana kuullaan myös koulukiusatun tarina ja pohditaan mitkä mahdolliset taustatekijät ovat johtaneet kiusaamiseen ja mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla kiusaaminen saadaan kuriin. 

Koulutushanke sisältää viisi eri koulutusosiota (koulutuksen nimeä klikkaamalla tarkempaa tietoa opinnoista):

1. Aggression Replacement Training - Johdatus ryhmän ohjaamiseen -workshop 5 op
2.
Aggression Replacement Training -ohjaajakoulutus 12 op
3. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työtapa koulun arjessa 5 op
4. Herää koulu! -workshop 2 op (viisi toteutusta)
5. Koulukiusaaminen kuriin -seminaari (6 h)

Koulutusosiot sisältävät käytännön työpajatoimintaa ja teoriaosuuksia, painottuen käytännön harjoituksiin ja toiminnallisuuteen. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä. Koulutuksiin on mahdollista osallistua koko Lapin alueelta ja joihinkin koulutusosioihin myös etänä. "Herää koulu -workshop 2 op" -koulutus järjestetään Rovaniemen lisäksi neljällä eri Lapin alueen paikkakunnalla.   

Koulutushankkeen kouluttajina toimivat muun muassa Suomen ART ry:n asiantuntijat, kouluttajat Jaana Jokinen ja Teija Lampinen, opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, Licensed Practitioner of NLP, KM Sinikka Kuukasjärvi-Kanto sekä Herää koulu! -pamfletin (2014) kirjoittanut luokanopettaja Maarit Korhonen.

Koulutusten kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö.

Koulutuksiin voi ilmoittautua TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi