Kun kaikki ei ole hyvin: Kriisit ja syrjäytyminen 4 op

Koulutus on käynnissä.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opettajat kriisin kohtaamiseen luokassa yksilö- ja yhteisötasolla sekä syrjäytymisen ilmiöön. Lisäksi tavoitteena on antaa tietoa ja välineitä lapsen ja nuoren pahoinvoinnin tunnistamiseen,tukemiseen ja auttamiseen.

Sisällöt:
- Yksittäisen oppilaan oma kriisi, esimerkiksi läheisen menetys tai muu lapsen /nuoren elämän traumaattinen tilanne.Tällöin tilanne koskee eniten sekä oppilasta että koko koululuokkaa

- Koulussa tapahtunut uhka-tai vaaratilanne, joka koskee kaikkia koulun oppilaita
- Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara – käsitteellinen haltuunotto

- Syrjäytymisen prosessiluonne – ilmiön luonne/ongelmien kasautumistaipumus
- Kouluhyvinvointi – mistä se koostuu (ja sen tukeminen nuorten vankien kokemusten pohjalta)

- Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisena pitäminen

Toimintavat:
Koulutus on neljän lähiopetuspäivän mittainen, yhteensä n. 20 h

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat.

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat Lapin ensi- ja turvakodin kriisityön vastaava, suunnittelija Pirjo Lehmuskoski ja Rovaniemen sairaalakoulun opettaja, KT Tanja Äärelä.

Aikataulu:
pe 16.1.2015 klo 15-19
la 17.1.2015 klo 9-15

la 7.2.2015 klo 9-15

ti 10.2.2015 klo 16:15-20, ls 8  

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi