Lapsen oppimisen ja kasvun moninaiset haasteet

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, jotka koostuvat alustuksesta ja toiminnallisesta työskentelystä:

1. koulutuspäivä, ke 16.11.2016 klo 11:30-17, Lapin yliopisto (tekstiilityön luokka 103)

Käyttäytymisen haasteet

Lapsen psyykkisen kasvun ja itsesäätelytaitojen tukeminen

Sosiaaliset ja tunnetaidot ryhmässä

Työtapoja menetelmiä:

- ennakointi ja visualisointi

- palkkiojärjestelmät

Autismin kirjo ja tarkkaavuuden pulmat
Aistipoikkeavuudet ja niiden huomioiminen

Vuorovaikutussuhteiden harjoittelu ja tukeminen

Työtapoja ja menetelmiä:

- strukturointi

- toiminnanohjaus

Kouluttaja:
Anna-Kaisa Sipilä
ohjaava opettaja I KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET) I Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä.

 

2. koulutuspäivä, to 24.11.2016 klo 11:30-17, Lapin yliopisto (F4061)

Liikuntavammaisuus ja neurologiset vaikeudet
Fyysisen oppimisympäristön esteettömyys ja ympäristönhallinta

Toiminnallisen näönkäytön ja hahmottamisen huomioiminen

Työtapoja ja menetelmiä:

- huomioi hahmottaminen

- selkeyttäminen

Kielellisen kehityksen vaikeudet
Kielellisten vaikeuksien tunnistaminen ja oikea-aikaisen tuen tarjoaminen

Sanavaraston ja kerrontataitojen tukeminen, leikin kielellistäminen

Työtapoja ja menetelmiä:

- havainnollistaminen ja moniaistisuus

- puhetta tukeva kommunikaatio

Kouluttajat:
Eija Häyrynen
ohjaava opettaja I KT, erityisluokanopettaja I Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä.

Raisa Sieppi
ohjaava opettaja I KM, erityisluokanopettaja I Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Aikataulu ja opetustilat:
1. lähiopetuspäivä ke 16.11.2016 klo 11:30-17, opetustilana on tekstiilityön luokka 103 (D-siipi, 1. kerros).
2. lähiopetuspäivä to 24.11.2016 klo 11:30-17, opetustilana on F4061 (F-siipi, 4. kerros).

Osoite:
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi