Matematiikan osaaminen lentoon! -hanke


2.B Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 7-10)


Koulutuksen sisältö:


Osallistujien kanssa tutustutaan luokkaopetusta simuloiden kiehtovaan tiehen konkreettisesta toiminnasta abstraktiin ajatteluun. Matemaattisina sisältöinä ovat lukujoukot, murtoluvut, prosenttilaskenta, muuttujan käyttäminen säännönmukaisuuden ilmaisemisessa ja todistamisessa, polynomilaskennan konkretisointi ja yhtälön ratkaisuperiaate. Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää ja etätehtävän


Aikataulut ja järjestämispaikkakunnat:


Koulutukset ovat päättyneet. 

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii Eija Voutilainen, matematiikan opetuksen kouluttaja.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi