Matematiikan osaaminen lentoon! -hanke

Sisällöt:

Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti esiopetuksessa ja luokilla 1-10 uuden opetusssunnitelman 2016 hengessä. Koulutuksessa osallistujat saavat itse työskennellen kokemuksia siitä, kuinka konkreettisella toiminnallaluodaan pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden oppimiselle.

Tavoitteet:

Matematiikan osaaminen lentoon! -hankkeen tavoitteena on auttaa opetushenkilöstöä ymmärtämään matematiikan keskeisimpiä käsitteitä ja löytämään tie konkreettista toiminnasta abstraktiin ajatteluun. Tavoitteena on myös kasvattaa heidän ammatillista varmuuttaan pedagogeina ja antaa tietotaitoa sellaisista matematiikan taitojen kartoitusmenetelmistä, jotka tukevat opetuksen suunnittelua ja osaamisen itsearviointia. Huomiota kiinnitetään erityisesti varhaisen tuen antamiseen ja korjaavaan opetukseen. Koulutus luo hyvän pohjan myös koulun opetussuunnitelmatyöhön sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa.

Koulutuksessa työskennellään käsitteenmuodostusvälineillä samoin kuin oppilaiden kanssa: puhumalla, itse tekemällä, kokeilemalla ja piirtämällä. Tämä mahdollistaa aidon osallisuuden kehittymisen ja itsetuntemuksen kasvun.

Hankkeen koulutusten aikana osallistujat saavat itse työskennellen kokemuksia siitä, miten toiminnallisilla työtavoilla ja konkreettisilla välineillä voi orientoitua uusiin käsitteisiin, katsoa jo opittua uudesta näkökulmasta sekä vahvistaa ja syventää ymmärtämistä. Osallistujat oppivat keinoja kysyä ja havainnoida oppilaiden tapoja ajatella. Koulutuksen tuloksena vahvistuu taito opettaa monipuolisilla työtavoilla ilman liikaa oppikirjasidonnaisuutta.

Kohderyhmä:

Koulutushankkeen kohderyhmä on opetushenkilöstö, joka työskentelee esiopetuksessa, alakoulussa, yläkoulussa ja lisäopetuksessa
.

Toteutus:

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu 9 osakoulutusta, joista kukin koostuu 1 – 2  lähiopetuspäivästä  ja  etä/verkko-tehtävästä, jonka laajuus on 0,5 – 1 päivää
.Koulutuksissa vuorottelevat toiminnallinen työskentely konkreettisilla välineillä, keskustelu ja luento. Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan osakoulutukseen.  Kunkin koulutuspäivän maksimiosallistujamäärä on 24. Koulutukset sijoittuvat syksylle 2015, keväälle 2016 ja syksylle 2016.

Koulutukset toteutetaan valtakunnallisesti eri puolilla Suomea, 1. osion koulutukset Lahdessa, Rovaniemellä, Mikkelissä ja Helsingissä ja 2. osion koulutukset Lahdessa, Helsingissä, Mikkelissä ja Rovaniemellä. Lisätietoja ja paikkakuntakohtaiset, tähän mennessä sovitut aikataulut löydät klikkaamalla ko. kurssin nimeä alla. 

1.Pedagogista ymmärrystä ja osaamista matematiikan opetukseen esiopetuksessa ja alakoulussa

1.A Matematiikan osaamiskartoitukset ja korjaava opetus (luokat 0-6)
1.B Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 0-2)
1.C Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 3-4)
1.D Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 5-6 )
1.E Mittaaminen ja mittayksikkömuunnokset (luokat 3-6)
1.F Looginen päättely ja ajattelun taidot; pulmia, päättelyä, pelejä ja perusteluja (luokat 0-6)

Koulutukset toteutetaan Lahdessa, Rovaniemellä, Mikkelissä ja Helsingissä.

2. Pedagogista ymmärrystä ja osaamista matematiikan opetukseen yläkoulussa ja lisäopetuksessa

2.A Matematiikan osaamiskartoitukset ja korjaava opetus (luokat 7-10)
2.B Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 7-10)
2.C Geometrian keskeisiä työtapoja (luokat 7-10)

Koulutukset toteutetaan Lahdessa, Joensuussa, Mikkelissä ja Rovaniemellä.

Kouluttajina toimivat matematiikan opetuksen kouluttajat Hannele Ikäheimo, Eija Voutilainen ja Leena Kokko.


Haku:
Koulutuksiin ilmoittautuminen TÄSTÄ. 


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi