Mediataito 3 op

Sisältö:

Opintojaksolla opiskellaan lukutaito-käsitteiden sisältöjä. Kokeillaan esimerkein ja harjoituksin, miten visuaaliset
järjestykset muotoutuvat ja millä tavoin kuva toimii kulttuurisena esityksenä. Opintojaksolla nostetaan esiin valta- ja
vastavirrassa liikkuvia medianäkökulmia, tutustutaan mediaetiikkaan, median representaatioihin ja erilaisiin kuvan
ilmaisua hyödyntäviin medialajeihin (esim. mainonta ja uutisointi).

Toteutus verkossa.

Aikataulu:
Syksy 2014 (tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)

Vaadittavat suoritukset
Verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkotehtävät / analyysiharjoitukset ja mediapäiväkirja.

Kohderyhmä:
Verkko-opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi