Mobiililaitteet musiikinopetuksessa -hanke

Koulutushankkeen tavoitteena on tutustua teorian ja käytännön kautta mobiililaitteiden
mahdollisuuksiin musiikinopetuksesssa. Mobiililaitteet ovat yleistyneet opetuskäytössä ja niistä on tullut tehokkaita
musiikkityöasemia. Hankkeen koulutusten aikana tutustutaan monipuolisesti mobiilisovelluksiin, joita
musiikinopetuksessa on mahdollisuus käyttää. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien taitoja hyödyntää
musiikkiteknologiaa musiikinopetuksessa, mm. äänentoistolaitteistoa ja musiikkityöasemia.

Koulutushanke koostuu kolmesta (3) koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan noin 6 h-35 h. Koulutukset sisältävät
luentoa ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä.


1. Mobiililaitteiden mahdollisuudet musiikinopetuksessa -asiantuntijaluento
2. Mobiililaitteet musiikinopetuksessa -workshop
3. Musiikkiteknologiaa luokanopettajille

Koulutushankkeen vastuukouluttajana on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
musiikkiteknologian yliopisto-opettaja TaM Vesa Tuisku.

Koulutusten kohderyhmänä ovat luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat.