Monipuolisuutta musiikinopetukseen -hanke

 

Monipuolisuutta musiikinopetukseen -koulutushankkeen tavoitteena on antaa opettajille uusia vinkkejä ja monipuolisia opetusmenetelmiä musiikinopetukseen.  Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajille uusia välineitä oppilaiden motivoimiseen ja siihen, miten ohjata oppilaan musiikinoppimista ja saada kaikki oppilaat soittamaan.

Koulutushankkeessa tutustutaan ilmaisuun, improvisaatioon ja säveltämiseen sekä siihen, miten iPad-laitteita ja niiden musiikkiteknologiasovelluksia voi hyödyntää musiikin tuottamisessa. Tavoitteena on myös käydä läpi sykeharjoituksia, yhteissoittoa ja bändisoittimilla soittamista, joiden periaatteena ovat toimintamallit, joissa lähtötasoltaan ja osaamiseltaan erilaiset oppilaat voivat kaikki osallistua ja saada onnistumisen kokemuksia. Lisäksi esitellään kuvionuottien käyttöä osana yhteismusisoinnin opetusta.

Koulutusten aikana käydään läpi musiikinoppimisen ja -opettamisen merkityksiä ja vaikutuksia sekä kehitetään opettajien pedagogisia ja aineenhallinnallisia taitoja. Musiikillisten tavoitteiden rinnalle nostetaan musiikkitoiminnan sosiaaliset tavoitteet, yhteistyötaitojen kehittyminen ja ryhmädynamiikan tukeminen.

Hankkeen aikana perehdytään myös Orff-pedagogiikkaan. Orff-pedagogiikan perusteet -koulutuksen tavoitteena on oppia soittimien, liikunnan, lorujen ja tarinoiden käyttöä sekä soveltamista ja oppia tekemään sovituksia tuttuihin kappaleisiin, luomaan uutta ja oppia käyttämään hyväksi lapsen luontaista energiaa ja luomisvoimaa opetuksessa.

Koulutushanke sisältää viisi eri koulutusosiota:

1. Kaikki soittaa - monipuoliset musiikin työtavat 2 op
2. Ilmaisu, improvisaatio ja säveltäminen musiikinopetuksessa 2 op
3. Yhteismusisoinnin alkeet 2 op
4. Musiikinopetuksen merkitykset 2 op
5. Orff-pedagogiikan perusteet 5 op (kaksi toteutusta)

Koulutusten kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen henkilöstö, luokanopettajat ja musiikinopettajat.

Koulutukset sisältävät työpajatoimintaa ja teoriaosuuksia, painottuen käytännön harjoituksiin ja toiminnallisuuteen. Koulutukset järjestetään Lapin yliopistolla, Rovaniemellä ja Kemi-Tornion alueella ja niihin on mahdollista osallistua koko Lapin alueelta. "Orff-pedagogiikan perusteet 5 op" -kurssi toteutetaan Rovaniemellä ja kysynnän mukaan myös toisella Lapin alueen paikkakunnalla.

Koulutushankkeen vastuullisena kouluttajana toimii Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen.

Kouluttajien lyhyt esittely:

Markku Kaikkonen
MuM, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja, oppikirjailija ja kouluttaja. Puheenjohtajana International Society for Music Education ISME:n Special Music Education & Music Therapy -komissiossa.

Kaarlo Uusitalo
Muusikko, musiikkiterapeutti, kouluttaja ja Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja.

Terhi Oksanen
MuM, oppikirjailija ja kouluttaja. Jäsenenä Opetushallituksen OPS 2016 musiikin työryhmässä.

Tuulikki Laes
MuM, tohtorikoulutettava ja MuTri-tohtorikoulun assistentti Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Toimii myös tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa.

Risto Järvenpää
LTO, musiikkipedagogi, muusikko ja lehtori Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaalialan ja kuntoutuksen osastolla.

Koulutuksiin voi ilmoittautua TÄSTÄ


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi