Monitarpeisten oppijoiden kuntouttava opetus

Tavoitteena on:
- tukea lasten toiminnallista oppimista leikin ja oppimista tukevan kuntoutuksen keinoin
- vahvistaa lasten kielellisiä ja motorisia perusvalmiuksia sekä itsesäätelytaitoja
- antaa osallistujille monipuoliset valmiudet lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen
- edistää opetuksen ja kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä

Motoriset perusvalmiudet ja aistitoiminnot
- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti
- perusteita ja teoriaa opetukselle ja kuntoutukselle

Job shadowing -päivä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Tervaväylässä
- Sensorinen integraatio
- Sherborne-menetelmä

Kielelliset taidot ja ilmaisu
- perusteita ja teoriaa opetukselle ja kuntoutukselle
- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti

Leikki ja tunnetaidot

Koulutus koostuu viidestä lähipäivästä sekä yhdestä job shadowing –päivästä Oulussa Oppimiskeskus Valterissa, Tervaväylässä.  Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työpajoina, joita ohjaa erityisopetuksen ja kuntoutuksen asiantuntijapari.

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän asiantuntijat.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Aikataulu:
kevät 2017

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi