Musiikinopetuksen merkitykset 2 op Tavoitteet ja sisällöt:

Koulutuksen tavoitteena on pohtia millaisia merkityksiä ja vaikutuksia musiikinoppimisella ja  -opettamisella on. Teemaa lähestytään luentojen ja keskustelujen kautta, jolloin keskiössä on musiikin sosiokulttuuriset näkökulmat, mutta myös käytänteiden kautta, jolloin musiikillisten tavoitteiden rinnalle nostetaan musiikkitoiminnan sosiaaliset tavoitteet, yhteistyötaitojen kehittyminen ja ryhmädynamiikan tukeminen.

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen ja Taideyliopisto Sibelius-Akatemian tohtorikoulutettava ja MuTri-tohtorikoulun assistentti, MuM Tuulikki Laes.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetuksen opettajat, luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat.

Aikataulu ja opetustila:
pe 2.9.2016 klo 15-19
la 3.9.2016 klo 9-15

Opetustila: Lapin yliopisto, F-siipi, musiikkiluokka F0053 (kellarikerros).

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 19.8.2016.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi