Oppimisen tuki ja eriyttäminen yleisopetuksessa ja opettajan turvallisuustaidot 2 op


Sisällöt ja tavoitteet:
-
Opettaja-oppilas-vuorovaikutus ristiriitatilanteessa (kiusaaminen, sääntöjen rikkominen, psyykkinen tai fyysinen pahoinpitely yms.) ja Debriefing -taidot
- Opettajan kriisiviestintä ja tilannejohtaminen, psyykkinen turvallisuus
- Kriisiviestintä ja opettajan ammattietiikka
- Koulun turvallisuussuunnitelma ja opettajan rooli turvallisuuskasvatuksessa

Kouluttaja:
Koulutushankkeen vastuukouluttajana on Finnoschool Oy:n kouluttaja, mediatutkija, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, KM Pia Lumme. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat Finnoschool Oy:n eri asiantuntijat.

Aikataulu:
ma 10.11.2014 klo 12-17
ti 11.11.2014 klo 12-17

Opetustilana on biologian luokka 114 (Lapin yliopisto, päärakennus, D-siipi, 2. krs.)

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä. Koulutukseen voi osallistua 20 perusopetuksen opettajaa tai opetustoimen henkilöstöä.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan! (päiv. 30.10.2014)

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi