Osallistava oppiminen ja oppijalähtöiset työskentelytavat 2 op

Sisällöt ja tavoitteet:
- Yhteistoiminnalliset työtavat ja opettajan rooli ohjaajana
- Osallistavan oppimisen malleja koulu- ja luokkayhteisössä
- Narratiivinen pedagogiikka vuorovaikutustaitojen edistäjänä

Kouluttaja:

Koulutushankkeen vastuukouluttajana on Finnoschool Oy:n kouluttaja, mediatutkija, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, KM Pia Lumme. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat Finnoschool Oy:n eri asiantuntijat.

Aikataulu:

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi