Pedagogista ymmärrystä ja osaamista matematiikan opetukseen yläkoulussa ja lisäopetuksessa


Keskeiset sisällöt:
- Kokeiden, osaamiskartoitusten ja testien toimivuus opettajan työkaluna opetuksen suunnittelussa sekä korjaavassa opetuksessa.
- Havainnointi, luokittelu, looginen päättely, lukukäsite ja laskutoimitusten strategiat sekä sanallisten tehtävien pohjustaminen ja ratkaiseminen.
- Lukujoukot luonnollisista luvuista reaalilukuihin, murtoluku- ja prosenttilaskenta, muuttujat säännönmukaisuuden ilmaisemisessa, polynomilaskenta ja yhtälöt sekä yhtälöparit.
- Geometrian havaintojen tekeminen, säännönmukaisuuksien näkeminen ja luokittelu. 1-, 2- ja 3-ulotteinen maailma.
- Pituus, pinta-ala ja tilavuus sekä niihin liittyvät mittaaminen ja laskeminen ja  yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteet.

Koulutuskokonaisuus sisältää 3 alakoulutusta. Koulutuksissa vuorottelevat toiminnallinen työskentely konkreettisilla välineillä, keskustelu ja luento. Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan osakoulutukseen.  Kunkin koulutuspäivän maksimiosallistujamäärä on 24. Koulutukset sijoittuvat syksylle 2015, keväälle 2016 ja syksylle 2016.

Koulutukset toteutetaan  Lahdessa, Rovaniemellä ja Joensuussa.  Lisätietoja ja paikkakuntakohtaiset, tähän mennessä sovitut aikataulut löydät klikkaamalla ko. kurssin nimeä alla.

2.A Matematiikan osaamiskartoitukset ja korjaava opetus (luokat 7-10)
2.B Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 7-10)
2.C Geometrian keskeisiä työtapoja (luokat 7-10)

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat matematiikan opetuksen kouluttajat Hannele Ikäheimo, Eija Voutilainen ja Leena Kokko.

Kohderyhmä:
Kohderyhmänä ovat yläkoulun matematiikan opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat.


Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Koulutuksiin ilmoittautuminen TÄSTÄ.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi