SAAMELAISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET 5 op -hanke


Koulutushankkeen tavoitteena on:


- Antaa osanottajille tietoa saamelaisuudesta sekä edistää myönteistä suhtautumista, arvostusta ja ymmärtämystä
saamelaiskulttuuria ja sen erityispiirteitä kohtaan
- Edistää opetushenkilökunnan valmiuksia ottaa huomioon saamelaisuuden erityispiirteet
- Vahvistaa ja laajentaa saamenkielisten opettajien pedagogista osaamista suunnitella, toteuttaa ja kehittää
saamelaispedagogiikkaa alkuperäiskansakulttuurin erityispiirteisiin nojautuen
- Lisätä saamelaisopetuksen kanssa toimivien välistä yhteistyötä
- Vahvistaa saamenkielen ja –kulttuurin elinvoimaisuutta
- Edistää saamelaiskoulutuksen tutkimustyön ja käytännön kasvatustyön välistä vuoropuhelua

Koulutus koostuu 12 lähikoulutusjaksoista (arki-iltoja sekä viikonloppuisin), jotka toteutetaan Rovaniemellä ja Inarissa. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua etänä Adobe Connect Pro –verkkokokousohjelman kautta eri puolilta Lappia.

Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuutta ja etätehtäviä.

Pääkouluttajina toimivat KT Pigga Keskitalo, KT Erika Sarivaara, FT Marja-Liisa Olthuis, FM tohtoriopiskelija Inker-Anni Linkola, KM tohtoriopiskelija Rauna Rahko-Ravantti sekä KM, tohtoriopiskelija Rauni Äärelä. Heidän lisäkseen kouluttajina toimivat kolttasaamelainen teatteriohjaaja ja saamelaiskulttuuriaktivisti Pauliina Feodoroff ja saamelaiskulttuuritaiteilija Ante Aikio sekä KT, dosentti Satu Uusiautti. Täydennyskoulutushankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Kaarina Määttä.

Saamelaispedagogiikan perusteet 5 op -koulutushankkeeseen voi ilmoittaua täyttämällä sivun vasemmalla olevan ilmoittautumislomakkeen TAI laittamalla sähköpostia koulutussuunnitelija Annika Tuomistolle (etunimi.sukunimi@ulapland.fi). Ilmoittautua voi joko koko 5 op kokonaisuuteen TAI yksittäisiin koulutusosioihin, joita on alla olevat 4 ja lisäksi loppuseminaari.
Ilmoittautumisajan päätyttyä, lähetämme osallistujille infokirjeen sähköpostitse.


Hankkeeseen kuuluvat koulutusosiot (koulutuksen nimeä klikkaamalla tarkempaa tietoa opinnoista):

1. Saamelaisuus ja saamelaiskulttuuri
2. Saamelaisopetuksen historia ja nykypäivä
3. Saamelainen kasvatus ja saamelaispedagogiikan lähtökohdat
4. Saamelainen oppilas, opettaja ja vanhempi
5. Loppuseminaari, josta lisätietoa "Saamelainen oppilas, opettaja ja vanhempi" -koulutuksen sivulla.