Teknologia alaluokkalaisten äidinkielen opetuksessa 2 op

Sisällöt:
- Kuvatuotokset: Digitarinan tuottaminen ja julkaisu
- Interaktiiviset oppimisalustat: Blogien toiminta vihkotyöskentelyn uutena mahdollistajana

- Audiotuotokset: Ääniefektilliseen kuunnelman tuottaminen omasta tai ryhmäkirjoittamisen tuotoksesta. Mahdollistajana ilmaisohjelma Audacity ja mm.
Papunet.net äänipankki.

Toimintavat:
Koulutus on kahden lähiopetuspäivän mittainen, yhteensä 10 h.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat alaluokkien opettajat ja esiopettajat.

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii Rovaniemen kaupungin Ounasvaaran yläasteen äidinkielen lehtori ja tvt-pedagogiikkavastaava Tiina Hernesniemi.

Aikataulu:
pe 24.10.2014 klo 14-17
la 25.10.2014 klo 9-16

Opetustilana on atk 121 (Lapin yliopisto, päärakennus, A-siipi, 1. krs.)

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla
TÄTÄ linkkiä.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 10.10.2014.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi