Tieto- ja viestintätekniikan sekä mobiililaitteiden pedagogisia sovelluksia perusopetuksessa -hanke

Koulutushanke antaa opetushenkilöstölle tietoa lasten ja nuorten uusimmista mediataito-tutkimuksen tuloksista Lapissa ja lisää tietotaitoa mediavälineiden soveltamisesta eri oppiaineissa. Koulutuksessa tutustutaan myös erilaisiin oppijakeskeisiin työtapoihin ja opetusmenetelmiin, joissa korostuvat yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja kriittinen medialukutaito.

 

Koulutushanke koostuu neljästä koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan 20 tuntia/koulutus. Koulutukset sisältävät luentoa ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä ja niihin on mahdollista osallistua etänä.

1. Internet ja sosiaalinen media opetuskäytössä
2. Mobiililaitteet, e-oppimateriaalit ja virtuaaliset oppimisympäristöt eri oppiaineissa
3. Kriittisen medialukutaidon ABC
4. Animaatio- ja videointikurssi


Koulutushankkeen vastuukouluttajana on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
tutkija, KM Pia Lumme. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat Finnoschool Oy:n eri asiantuntijat.

Koulutusten kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö