Työkaluja kouluarjen haasteisiin -hanke

Koulutushankkeen tavoitteena on tarjota opettajille valmiuksia ohjata lasten ja nivelvaiheessa olevien nuorten oppimisedellytyksiä ja tervettä psykososiaalista kasvua. Hankkeen aikana esitellään menetelmiä ja keinoja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi sekä käydään läpi keinoja, joilla voi ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi hankkeen aikana perehdytään kriiseihin ja niiden kohtaamiseen ja kriiseistä selviämiseen. Kriisejä käydään läpi sekä yksilö-, että yhteisötasolla.

Koulutushankkeen tavoitteena on antaa välineitä toimivaan vuorovaikutukseen kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun yhteistyö sisältää myös haasteita ja tähän hanke pyrkii vastaamaan tarjoamalla opettajille neuvoja ja välineitä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Koulutushankkeen kautta osallistujat kehittävät omaa ammattitaitoaan sekä saavat erilaisia menetelmiä ratkaista erilaisia ongelmatilanteita.

Koulutushanke koostuu neljästä eri koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan kahdesta neljään lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivät sisältävät luentoja, keskustelua ja toiminnallisia tehtäviä. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä ja niihin on mahdollista osallistua etänä Adobe Connect Pro -verkkokokousohjelman kautta.

Hankkeeseen kuuluvat koulutusosiot (koulutuksen nimeä klikkaamalla tarkempaa tietoa opinnoista):

1. Aggression Replacement Training - Johdatus ryhmän ohjaamiseen -workshop 5 op
2. Valmennuksellinen ja voimauttava ohjaus koulun arjessa 4 op

3. Kun kaikki ei ole hyvin: kriisit ja syrjäytyminen 4 op
4. Kodin ja koulun yhteistyön rakentaminen ja haasteet 2 op

Koulutushankkeen kouluttajina toimivat Suomen ART ry:n asiantuntijat Jaana Jokinen ja Teija Lampinen,opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, KM Sinikka Kuukasjärvi-Kanto, Lapin ensi- ja turvakodin kriisityönvastaava, suunnittelija Pirjo Lehmuskoski, Rovaniemen sairaalakoulun opettaja, KT Tanja Äärelä ja Suomen vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso.

Koulutusten kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö.

Koulutuksiin voi ilmoittautua TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi