Työrauhaa! Pedagogisia vinkkejä hyvän työskentelyilmapiirin luomiseksi -hanke

Koulutushanke antaa eväitä hyvän työskentelyilmapiirin ja psyykkisen oppimisympäristön rakentamiseen.
Koulutuspäivien aikana käydään läpi konkreettisia, pedagogisia keinoja ja työskentelymalleja luokan
työskentelyilmapiirin sekä opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi. Koulutus sisältää vuorovaikutteisia
luentoja, työskentelyä ryhmissä sekä yhdessä toteutettavia välitehtäviä.

Koulutushanke koostuu kolmesta eri koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan 20 tuntia/koulutus. Koulutukset
sisältävät luentoa ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä.
Koulutushankkeen osiot ovat seuraavat:

1. Rakentava vuorovaikutus ja oppilasarviointi 2 op
2.
Osallistava oppiminen ja oppijalähtöiset työskentelytavat  2 op

3. Oppimisen tuki ja eriyttäminen yleisopetuksessa ja opettajan turvallisuustaidot 2 op

Koulutushankkeen vastuukouluttajana on Finnoschool Oy:n kouluttaja, mediatutkija, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, KM Pia Lumme. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat Finnoschool Oy:n eri asiantuntijat.


Kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö.