Virikkeitä äidinkielen opettamiseen -hanke

Virikkeitä äidinkielen opettamiseen -hankkeen tavoitteena on antaa opettajille uudenlaisia ideoita ja näkökulmia äidinkielen opettamiseen peruskoulussa. Hankkeen koulutusten tarkoituksena on edistää opettajien aineenhallinnan taitoja ja antaa uusia pedagogisia malleja, joiden avulla voidaan motivoida lapsia oppimaan äidinkieltä. Tavoitteena on tätä kautta parantaa äidinkielen oppimistuloksia ja kehittää opetuksen laatua. Koulutushankkeen aikana käsitellään mm. draamaa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiskeinoja äidinkielen opetuksessa sekä luovaa kirjoittamista.

Koulutushanke koostuu kolmesta eri koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan kahdesta kolmeen lähiopetuspäivää. . Lähiopetuspäivät sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä sekä työpajatyyppistä työskentelyä. Koulutukset järjestetään Lapin yliopistolla, Rovaniemellä.

Hankkeeseen kuuluvat koulutusosiot (koulutuksen nimeä klikkaamalla tarkempaa tietoa opinnoista):

1. Draamaa alaluokkalaisille 3 op
2. Teknologia alaluokkalaisten äidinkielen opetuksessa 2 op

 3. Perinteet ja luova kirjoittaminen 2 op

Koulutushankkeen vastuuopettajina toimivat Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan äidinkielen didaktiikan lehtori, FT Seija Tuovila, kirjallisuuden ja suomen kielen didaktiikan lehtori Marja Kalske sekä Rovaniemen kaupungin Ounasvaaran yläasteen äidinkielen lehtori ja pedagogiikkavastaava Tiina Hernesniemi.

Hanke on suunnattu alaluokkien opettajille sekä esiopettajille.

Koulutuksiin voi ilmoittautua TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi