Yhteismusisoinnin alkeet 2 op


Tavoitteet ja sisällöt:
Koulutuksen tavoitteena on edetä sykeharjoituksista yhteissoittoon ja bänsoittimilla soittamiseen. Lähtökohtana on esitellä toimintamalleja, joissa lähtötasoltaan ja osaamiseltaankin erilaiset oppijat voivat kaikki osallistua ja onnistua. Koulutuksen aikana esitellään myös kuvionuottien käyttö osana yhteismusisoinnin opetusta.

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtajat Markku Kaikkonen sekä musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalo.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetuksen opettajat, luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat.

Aikataulu ja paikka:
Koulutus on päättynyt.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi