Erityisopettaja

Erityisopettajalta eli lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsivien oppilaiden opettajalta vaaditaan:

1) erityisopettajan koulutus (300 op tai 160 ov)

tai

2) luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov)

tai

3) aineenopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot

 

Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden opettajalta eli erityisluokanopettajalta vaaditaan:

1) erityisopettajan koulutus ja peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

tai

2) kelpoisuus antaa luokanopetusta ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov)

tai

3) aineenopettajan kelpoisuus, erityisopettajan opinnot sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot