Luokanopettaja

Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

* Kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

tai

* Aineenopettajan kelpoisuuden perusopetuksessa ja joka on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Luokanopettaja on kaksoiskelpoinen, mikäli hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja omaa aineenopettajankelpoisuuden johonkin perusopetuksen ns. kaikille yhteisenä opetettavaan aineeseen. Näitä aineita ovat: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.