Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on suoritettuna:
(986/1998, 11§)

- ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena kasvatustieteellinen oppiaine ja pääaineeseen sisältyvinä tai erikseen suoritettavina opettajan pedagogiset opinnot sekä opinto-ohjaajan opinnot

tai

- ylempi korkeakoulututkinto ja oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat  opinnot tai vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset ns. opinto-ohjaajan opinnot eli oppilaanohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

1) ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajakelpoisuus sekä 60 op:n (35ov:n) laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan (60 op) tai oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat väh. 60 op:n laajuiset opinnot.

tai

2) peruskoulun/lukion opinto-ohjaajan pätevyys.