Oulu logo.png              lappi logo.gif

 

Lastentarhanopettajien lisäkoulutus -
Varhaiskasvatuksen koulutuksen erillisvalinta
kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op)

juhannusmaisema 2015.jpg


Oulun ja Lapin yliopistojen kasvatustieteiden tiedekunnat ovat saaneet yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen lastentarhanopettajien lisäkoulutuksen järjestämiseksi Lapin yliopistossa, Rovaniemellä. Ylimääräisellä koulutuksella pyritään helpottamaan lastentarhanopettajien pulaa erityisesti Lapissa.

Opinnot noudattavat Oulun yliopiston, kasvatustieteiden tiedekunnan, varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmaa ja  opiskelijat tulevat suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä. 

Kandidaatin tutkinnon pääaineessa suoritetaan perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatin tutkielma sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tutkintoon kuuluu lisäksi kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja ja sivuaineopintoja.

Koulutus edellyttää opiskelijalta kokopäiväistä opiskelua joulukuusta 2015 alkaen. Opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen noin kaksi vuotta. Opinnot noudattavat kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmaa.  Toteutuksessa hyödynnetään ilta- ja viikonloppuaikoja sekä kesälukukautta. Opetus integroidaan osittain kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opintoihin.

Hakumenettely

Hakuaika on päättynyt ja opiskelijavalinta on tehty. Opiskelijavalinnan tulokset voitte nähdä oikealla olevasta tiedostosta.

Lopullinen valinta tehtiin soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Tasapisteiden sattuessa 1. kriteerinä oli haastattelun pistemäärä, 2. kriteerinä ryhmätilanteen pistemäärä ja 3. kriteerinä esivalinnan pistemäärä.

Tulosten julkistaminen

Valinnan tulos on julkistettu 9.10. Tulokset ovat nähtävissä Lapin yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja Internetissä, mikäli hakija on antanut tähän luvan. Hyväksytyille ja valitsematta jääneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta henkilökohtaisella kirjeellä.

Hakijalla on mahdollisuus saada selvitys siitä, miten lopullinen pistemäärä on hänen kohdallaan muodostunut. Tuloksia voi tiedustella Janette Tolpilta, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 4844135. Mahdollinen kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanille osoitettu oikaisupyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, PL 122, 96101 ROVANIEMI 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Valitun tulee viimeistään 5.11.2015 klo 15 mennessä ilmoittaa sitovasti, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan. Muuten hän menettää opiskelupaikkansa. Kaikkien, jotka hyväksytään opiskelijoiksi lastentarhanopettajien lisäkoulutukseen, on aloitettava opintonsa joulukuussa 2015. Mikäli hakija ei voi aloittaa opintojaan lakiin (yliopistolaki 558/2009, 40,41§) perustuvista syistä johtuen joulukuussa 2015, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottolomakkeessa. Mikäli hyväksyminen perustuu hakemuksessa virheellisesti annettuihin tietoihin, hyväksyminen perutaan.

HUOM! Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta eräille koulutusaloille (ns. SORA-lainsäädäntö). Rajoitukset koskevat tätä hakukohdetta. Ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/ktk/hakeminen.

 Lisätietoja:

Janette Tolppi
Koulutuspäällikkö
p. 040- 4844 135
etunimi.sukunimi@ulapland.fi