Lapin yliopiston naistutkimus 20 vuotta!

Vuosi 2009 on Lapin yliopiston naistutkimuksen juhlavuosi. Ensimmäiset naistutkimuksen seminaarit ja luentosarjat aloitettiin vuonna 1989, jolloin opettajana toimi sosiologian professorina ollut Liisa Rantalaiho. Vuonna 1991 aloitettiin 10 opintoviikon laajuinen monitieteinen naistutkimuksen opintokokonaisuus. Vuosien varrella opintokokonaisuudet ovat laajentuneet; vuodesta 2006 naistutkimusta on voinut opiskella aina maisteriopintoihin saakka.

Vuonna 2005 kasvatustieteiden tiedekunnan yhteyteen perustettiin Naistutkimusyksikkö. Naistutkimuksen professoriksi nimettiin KTT Päivi Naskali, joka on toiminut naistutkimuksen johtoryhmän pitkäaikaisena puheenjohtajana. Muita yksikön pitkäaikaisia työntekijöitä ovat amanuenssina toiminut KM Mervi Kutuniva ja parhaillaan assistenttina oleva YTM Mervi Autti. Tällä hetkellä naistutkimusyksikön piirissä työskentelevät tohtorikoulutettava YTM Heidi Sinevaara-Niskanen , tutkija KTT Seija Keskitalo-Foley Enterprising Self -hankkeessa ja YTL Sari Vidén Sukupuolitietoinen opettajankoulutus -hankkeessa.

Lapin yliopistossa naistutkimuksen osaamisen keskiössä ovat erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen, sosiaalisten ilmiöiden ja kulttuuristen merkitysten tutkimus, joita yhdistää feministinen tiedon rakentumista ja sukupuolta koskeva teoreettinen ajattelu.

Väitöskirjat ja lisensiaatintyöt 
Julkaisut

Juhlavuoden tapahtumia

Juhlaluentosarja VALTA–SUKUPUOLI–YHTEISKUNTA 13.3.–8.4.2009

KUVA, SUKUPUOLI, TULKINTA -luentosarja 4.5 .–11.5.2009

Opetuksen teemapäivä OPETUKSEN TUULIA UUDESSA YLIOPISTOSSA? 16.3.2009 klo 13–16

Juhlaseminaari 20-VUOTIAAN KUULUMISIA 13.5.2009