Uutisarkisto

2009

Vuosi 2009 on Lapin yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen 20-vuotisjuhlavuosi.

Projektitutkijan paikka1.3.-30.6.2009 Sukupuolitietoinen opettajankoulutushankeessa. Tiedustelut: Päivi Naskali

2008

Henkilömuutoksia naistutkimuksessa
Assistentti Mervi Autti jää syyskaudeksi virkavapaalle oman tutkimuksensa pariin. Naistutkimuksen assistenttina toimii Heidi Sinevaara-Niskanen 1.9.-31.12.2008. Puh. 341 2439.

Naistutkimuksen harjoittelija Sari Ketola työskentelee assistentin huoneessa 31.10.2008 asti. Hän tekee Rovaniemen kaupungin päätöksentekoon (kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lauta- ja johtokunnat, työryhmät) liittyvän tasa-arvoselvityksen. Hän hoitaa samalla myös naistutkimuksen kirjastoa.

Ollila Anne K.: Kerrottu tulevaisuus: alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit, 2008

Väitös 13.6.2008  klo 12.00
Luentosali 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
abstrakti
tilaukset

 

Naistutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat 2008 - 2010

HAKU NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMAAN 1. - 30.4.2008
Naistutkimuksen maisteriohjelma on monitieteinen 2-vuotinen ohjelma, jonka laajuus on 120 opintopistettä ja josta valmistuu opiskelijoita kasvatustieteiden maisterin (KM), yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) ja taiteen maisterin (TaM)  tutkintonimikkeillä. 

2007
 
    

KUULUMISIA
Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista

Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali ja Heidi Sinevaara-Niskanen (toim.) Lapin yliopistokustannus 2007.

Myynti ja tilaukset:
Tiede- ja taidekirjakauppa TILA: puh. 016 3412924,  fax. 016 341 2933, julkaisu[at]ulapland.fi,
www.ulapland.fi/julkaisut

Kuvassa vas. Riitta Kontio, Pälvi Rantala, Seija Keskitalo-Foley ja Mervi Autti. Kuva Marianne Hyvärinen.

Lapin yliopiston naistutkijoiden toimittama ja kirjoittama kirja KUULUMISIA Feministisiä
tulkintoja naisten toimijuuksista julkistettiin perjantaina 16.11.2007 klo 11.15 Oulun naistutkimuspäivien yhteydessä järjestettävässä Saaran aula -tapahtumassa.

Kirjan artikkelit koskevat lappilaista elämää, mutta liikkuvat myös laajemmin pohjoisessa ylittäen valtakunnan rajat. Kirjan nimi Kuulumisia viittaa johonkin ja jonnekin kuulumiseen, mutta siinä juhlitaan myös feministisen perinteen ajatusta naisten äänien kuulemisesta. Jonnekin kuuluminen liittyy kirjassa yhteisöjen merkityksen tarkasteluun. KUULUMISIA -kirjassa pohditaan, miten pohjoinen historia hahmottuu naisten elämän kautta tarkasteltuna. Millaisia tiloja naisille paikantuu pohjoisen yhteisöissä? Millaisia elämäntapoja ja maantieteellisiä paikkoja tieteelliset käsitteet kantavat mukanaan, kun tarkastellaan aikaan ja paikkaan sijoitettavia ilmiötä tai ihmisten elämää? Teoksessa analysoidaan naisten paikkaa, yhteisöjä ja toimijuutta liikkuen ajallisesti menneisyyden ja nykypäivän välillä.

Teos on jatkoa vuonna 2003 julkaistulle teokselle 
TUULIA Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin ja osa pohjoisen ja lappilaisen sukupuolikulttuurin tutkimusta osallistuen tietämistä, paikkaa ja toimijuutta koskevaan tieteelliseen keskusteluun. Kirjoittajat toivovat artikkeliensa herättävän kiinnostusta aluetta, sukupuolta ja valtaa koskeviin kysymyksiin.

Sisällys

Neuvotteluja paikoista
MERVI KUTUNIVA

Keskusteluja naiseudesta, vanhoillislestadiolaisesta uskosta ja uskonnosta
RIITTA KONTIO
”Piikkikorot kylvetty kolmeen kulttuuriin. Tässä minä seison.”
Kveeni- ja naisidentiteetit Bente Pedersenin esikoisromaanissa
Raija – fremmed fugl
ANDREA AMFT
Etnisk identitet hos samerna i Sverige – en komplex bild
HEIDI SINEVAARA-NISKANEN
Pohjoisen poliittisissa yhteisöissä
Arktinen neuvosto ja alkuperäiskansojen naisten toiminnan tilat

Tempoiluja tiloissa
OUTI YLITAPIO-MÄNTYLÄ

Naistyötä ja perhearkea
Lastentarhanopettajien liikkumisia yhteisöissä
VIRPI YLIRAUDANJOKI
Hille luokattoman lukio-opiskelun ihanteessa
PÄIVI NASKALI
Kuin yhtä perhettä?
Feministisiä näkökulmia Lapin yliopiston akateemiseen yhteisöllisyyteen

Aikojen kaikuja
PÄLVI RANTALA
Matleena Herajärven mahdolliset elämät
Avioton äiti yhteisössään 1800-luvun Tornionjokilaaksossa
MERVI AUTTI
Etsimessä naimattomat naiset
Tarkennus naisvalokuvaajiin 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkuun
SEIJA KESKITALO-FOLEY
Mukaan kuulumista ja poissulkemista
Yhteisöllisyys lappilaisen maaseudun naisten kertomuksissa
ANNE KONTSAS
Nuoret, Lappi ja tulevaisuus
Maskuliininen kehitysoptimismi sanomalehtiuutisessa

Teoksen kirjoittajat ovat ruotsalaista Andrea Amftia lukuun ottamatta Lapin yliopistossa väitelleitä tai väitöskirjaansa valmistelevia tutkijoita.


Marjo Laukkasen väitöskirja Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa.

Väitös tyttöydestä nettikeskusteluissa
YTM Marjo Laukkanen väitteli 25.5.2007 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa aiheenaan Sähköinen seksuaalisuus - Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa.  Vastaväittäjänä toimi dosentti Sinikka Aapola-Kari Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Riitta Brusila Lapin yliopistosta.

Laukkasen väitöskirja sijoittuu feministisen mediatutkimuksen kentälle. Tutkimuksessa seurataan kahta tytöille suunnattua internetin keskustelutilaa yhteensä kahden vuoden ajan. Toinen tiloista on Demi-tyttöjenlehden kaupallinen foorumi ja toinen seksuaalivähemmistönuorten perustama epäkaupallinen #closet-kanava.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, joiden luomiseen keskusteluissa osallistuvat niin yksilöt ja yhteisöt kuin niitä valvova ylläpitokin. Laukkasen aineisto koostuu keskustelujen lisäksi muun muassa ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä valokuvagallerioiden havainnoinneista.  

Naistutkimuksen tutkijakoulutuspaikka Lapin yliopistoon
Naistutkimuksen valtakunnallisessa tutkijakoulussa oli haettavana kuusi (6) neljävuotista virkasuhdetta, jotka alkavat 1.1.2007. Hakemuksia tuli 69 kappaletta naistutkimuksesta ja muilta tieteenaloilta. Tutkijakoulun johtoryhmä valitsi kokouksessaan 27.11.2007 tutkijakoulutettavat tutkimussuunnitelmien tieteellisen tason ja toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Taso oli korkea ja valituiksi tuli opiskelijoita Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Lapin yliopistoista. Lapin yliopistosta valittiin YTM Heidi Sinevaaara-Niskanen. Tutkijakoulutettava työskentelee Lapin yliopiston naistutkimusyksikössä.

Lisätietoja:
Naistutkimuksen professori Päivi Naskali
p. 341 2432

2006

"Naistutkimuksen opetuksen tehtävänä on rohkaista opiskelijoita murtamaan tiedon rakenteita, uhmaamaan auktorisoitua lakia, ylittämään rajoja, lukemaan vastakarvaan sekä kirjoittamaan toisin."
(Päivi Naskali 28.2.2006)
Professori Päivi Naskali virkaanastujaisesitelmä 28.2.2006 "Naistutkimus uusien tietämisen tilojen avaajana" on luettavissa Lapin yliopiston  nettisivuilla
.

Uusi julkaisu: Helinä-keijun viisaus
"Helinä-keiju kutsuu lukijansa mielikuvituksekkaalle matkalle sukupuolen filosofian pariin. Tärkeimpinä keskustelukumppaneina ovat Luce Irigaray ja Maurice Merleay-Ponty, joiden ajattelu tarjoaa aineksia kirjan keijukaisfilosofialle."

Naistutkimusyksikön julkaisemaa Jarkko Uron teosta Helinä-keijun viisaus voi tilata osoitteesta
julkaisut@ulapland.fi.

Luentosarja naisten äänioikeuden juhlavuoden kunniaksi

Lapin yliopiston naistutkimusyksikkö, tutkijakoulu ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjestävät naisten äänioikeuden juhlavuoden kunniaksi yleisöluentosarjan Sata vuotta naisten ääniä – entä tasa-arvoa?

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Vuosi on tärkeä merkkipaalu naisten yhteiskunnallisessa ja poliittisessa osallistumisessa Suomessa. Lapin yliopistolla järjestettävässä luentosarjassa pohditaan naisten äänen kuulumista historian, poliittisen toiminnan, kansainvälisyyden ja yhteiskunnallisen työnjaon näkökulmista.

Luennoilla kysytään mm. millaisia ovat pohjoisen naisten kokemukset sodan poikkeusoloissa, onko tasa-arvo politiikassa mahdoton yhtälö ja onko kansainvälisillä ihmisoikeuksilla ja eurooppalaisella tasa-arvopolitiikalla merkitystä tämän päivän Suomessa?

Luentosarjan yhteydessä esitetään Mervi Auttin historiallinen dokumenttielokuva ”Auttin neidit ikkunalla”. Elokuva kertoo naisten uusista mahdollisuuksista ja vapaudesta Lapissa 1920-luvulla.

Tervetuloa,
naistutkimuksen opintojen pariin niin uudet kuin vanhat naistutkimuksen opiskelijat!
Syksyn opetukseen kuuluvat mm. johdantokurssi, naisten äänioikeuden juhlavuoden luentosarja sekä Pohjoistuulia- verkkokurssi. Tarkemmat tiedot löydät kohdasta "Opiskelu" tai alla olevasta linkistä "Opetus: Syksy 2006" 


Aurinkoista kesää!
Lapin yliopisto ja siten myös Naistutkimusyksikkö ovat suljettuna 3.7.- 23.7.2006 välisen ajan.
Lämpimiä uimavesiä ja poutaisia päiviä kaikkien kesään! Syksyllä taas tavataan.
 

Naistutkimuksen maisteriohjelmaan on valittu opiskelijat
Syksyllä 2006 alkavaan 2-vuotiseen naistutkimuksen maisteriohjelmaan on valittu viisi opiskelijaa. Lisätietoja on saatavilla kohdan "Naistutkimuksen maisteriohjelma" alta tai naistutkimuksen assistentilta (heidi.sinevaara-niskanen@ulapland.fi tai puh. 016-341 2411).

Haku naistutkimuksen maisteriohjelmaan on alkanut!
Lapin yliopiston naistutkimuksen maisteriohjelma alkaa syksyllä 2006.
Maisteriohjelma on monitieteinen 2-vuotinen ohjelma,
jonka laajuus on 120 opintopistettä ja josta valmistuu opiskelijoita kasvatustieteiden maisterin (KM) ja yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkintonimikkeillä. Maisteriohjelmaan on tavoitteena järjestää haku joka toinen vuosi. Kevään 2006 valinnassa ohjelmaan hyväksytään enintään 8 opiskelijaa.

Klikkaa itsesi tarkempien tietojen lähteille kohdasta " Naistutkimuksen maisteriohjelma " tai ota yhteyttä naistutkimuksen assistenttiin (Heidi.Sinevaara@ulapland.fi, puh. 016- 341 2411). 

Naistutkimuksen opintoja voi suorittaa kesälläkin
Naistutkimuksen opintoja voi tentti kesällä 2006 tiedekuntien kesätenttipäivinä seuraavasti:   

Kasvatustieteiden tiedekunta: 22.6. klo 10-14 ja 21.8. klo 10-14.
Taiteiden tiedekunta:
29.6. klo 12-16, 27.7. klo 12-16 ja 24.8. klo 12-16
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta: 16.6. klo 12-16, 28.7. klo 12-16 ja  25.8. klo 12-16  

Ilmoittautuminen tentteihin tapahtuu kunkin tiedekunnan antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan.  

Naistutkimukselle maisteriohjelma
Opetusministeriö on hyväksynyt esityksen Naistutkimuksen monitieteisestä maisteriohjelmasta Lapin yliopistossa. Pitkän ja ansiokkaan työn tuloksena syksystä 2006 alkaen naistutkimuksella on myös maisteriopiskelijoita!  

Naistutkimuksen assistentin viransijaiseksi Heidi Sinevaara-Niskanen
Naistutkimuksen assistentin Mervi Auttin viransijaiseksi on valittu YTM Heidi Sinevaara-Niskanen. Heidi on aloittanut assistentin tehtävien hoidon vuoden 2006 alusta ja jatkaa tehtävissä aina 31.12.2007 saakka.


Heidi halonhakkuussa naistutkimuksen syksyn kehittämispäivillä Palojärvellä.
(Kuva: Marjo Laukkanen)

 

Päivi Naskali naistutkimuksen professoriksi
Lapin yliopiston hallitus nimitti kasvatustieteen tohtori Päivi Naskalin naistutkimuksen professorin virkaan kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.8.2005 alkaen. Naistutkimuksen professuuri sijoittuu kesäkuussa 2005 perustettuun kasvatustieteiden tiedekunnan naistutkimuksen yksikköön.
NAISTUTKIMUSPÄIVÄT 2005
Naistutkimuspäivät järjestää vuonna 2005 Svenska handelshögskolan yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. 18.-19.11.2005 järjestettävien päivien teemana on "Maija Kukkarossa? Talouden valta ja vallaton talous".  Katso lisää...