Opinnot

Sukupuolentutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntaa ja kulttuuria sukupuolen näkökulmasta. Sukupuolen merkitystä tutkitaan ihmisten arjessa, työssä, koulutuksessa, politiikassa ja kulttuurissa. Lapin yliopistossa tarkastellaan ensisijaisesti koulutusta ja kasvatusta, sosiaalisia ilmiöitä ja kulttuurisia merkityksiä. 

Tarjoamme kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
- suppean sivuaineen (25 op)
- laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op)
- syventävät opinnot (40 op)
- nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriopinnot

Ohje sivuaineopiskelijalle: kannattaa aloittaa johdantokurssilla, joka alkaa syksyisin. Poikkeus vahvistaa tämänkin säännön.

Sukupuolentutkimusta voi opiskella myös englanniksi. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.ulapland.fi/genderstudies.

 

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuudet löytyvät WebOodista.


Ilmoittautumiset WebOodiin.

 

Tentit

Seuraavat opintojaksot voit suorittaa joko tenttimällä kirjallisuuden tai kirjoittamalla esseitä. Vaaditun kirjallisuuden löydät opinto-oppaasta ja WebOodista.

Tenteissä noudatetaan kunkin tiedekunnan tenttimiskäytäntöä; tentteihin on ilmoittauduttava määrättynä ajankohtana ja ilmoittautuminen on hoidettava WebOodin kautta. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa.

KTK:n yleisinä tenttipäivinä tentittävät

XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op
XNTU1554 Sukupuoli, etnisyys, alueellisuus 5 op
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op
XNTU1528 Naishistoria 5 op
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen 4 op
XNTU3556 Queer-tutkimus 5 op
XNTU3559 Sukupuoli ja väkivalta 5 op
XNTU3531 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa 5 op
XNTU3553 Perhe ja vanhemmuus 5 op
XNTU4402 Tasa-arvotyö 5 op

Tenttiaika on lauantaisin klo 10-14. Tentit pidetään Fellman-salissa, jollei toisin ilmoiteta. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta kymmenen päivää ennen kuulustelua.

OTK:n yleisinä tenttipäivinä tentittävät

XNTU1529 Naisoikeus I 5 op
XNTU3535 Naisoikeus II 5 op

Tentit pidetään Fellman-salissa klo 9.00 alkaen.
 

TTK:n yleisinä tenttipäivinä tentittävät

XNTU1558 Sukupuoli taidehistoriassa 5 op
XNTU1559 Sukupuoli populaarikulttuurissa 5 op

Yleiset tentit pidetään Lapin yliopiston Esko ja Asko -salissa, Yliopistonkatu 8, F-siipi). 
 

YTK:n yleisinä tenttipäivinä tentittävät

XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö 5 op
XNTU3557 Miestutkimus 5 op 

Kuulustelut pidetään Fellman-salissa ja luentosalissa 3, Yliopistonkatu 8.