kansi02_pieni.jpg

Kuva on Naistutkimuslehden 1/2011 kannesta. Kuvittajana toimi Edinburgh College of Art -taidekoulussa opiskeleva Säde Foley kuvasarjallaan "Kovat naiset".

Julkaisut


Mikko Laitila: Olipa kerran… oppiaine, joka katsoi peiliin; Henkilökunnan näkemyksiä ja tulkintoja naistutkimuksesta Lapin yliopistossa, 2011. Elektroninen julkaisu.

Seija Keskitalo-Foley: Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä. Lapin yliopistokustannus LUP 2011. Tilaukset.  

 

Yrittäjyyskasvatus hallintana. Toim. Komulainen Katri, Keskitalo-Foley Seija, Korhonen Maija & Lappalainen Sirpa. Vastapaino 2010.

Sari Vidén ja Päivi Naskali: Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 22,
LUP 2010. Ks. pdf-tiedosto TASUKO oikealla.

Sari Ketola: "Päätöksenteossa ja hallinnossa jyräävät vanhat patut." Yhdistyneen Rovaniemen kaupunkiin liittyvä tasa-arvoselvitys. Elektroninen julkaisu. Lapin yliopiston naistutkimus, Rovaniemi 2008.

KUULUMISIA Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Toim. Autti Mervi, Keskitalo-Foley Seija, Naskali Päivi, Sinevaara-Niskanen Heidi. LUP 2007.  

Ajasta piirtyneet jäljet. Toim. Mervi Kutuniva ja Outi Ylitapio-Mäntylä. LUP 2007.

Jarkko Uro: Helinä-keijun viisaus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 14, Rovaniemi 2006.

Päivi Naskali: "EIHÄN MEILLÄ OLE MITÄÄN ONGELMIA" Henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta Lapin yliopistossa. LaY:n hallinnon julkaisuja, 2004.

TUULIA Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikultuuriin. Toim. Päivi Naskali, Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Anne Korhonen ja Mervi Kutuniva. Lapin yliopiston kasvtustieteellisiä julkaisuja 4, Rovaniemi 2003.

Tanja Junnon gradu JUST DO IT! Brändäys sosiaalisen todellisuuden rakentajana sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskurssissa.pdf palkittiin kasvatustieteen parhaana pro graduna vuonna 2004. 

PULPETTI JA KARTTAKEPPI? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Toim. Päivi Naskali. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1996.
 

Väitöskirjat

Yliraudanjoki, Virpi: Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2010.

Autti, Mervi: Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä. Taiteiden tiedekunta, 2010.

Ylitapio-Mäntylä, Outi: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2009.

Mäkiranta, MariKerrotut kuvat. Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Taiteiden tiedekunta, 2008.

Ollila, Anne K.: Kerrottu tulevaisuus: alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2008.

Laukkanen, Marjo: Sähköinen seksuaalisuus - Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Taiteiden tiedekunta, 2007.

Keskitalo-Foley, SeijaKohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2004.

Saarinen, Jaana: Naistutkijat tiedemaailmassa. Kertomuksia tutkimusprosesseista. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2003.

Salo, Ulla-Maija: Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkielma koulun maailmoista ja järjestyksistä. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1999.

Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1998.

Linnakangas, Ritva: Työpaikan menetys. Tutkimus työsuhteen jatkumisen ja loppumisen sosiaalisista ehdoista. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1997.

Pohjola, Anneli: Elämän valttikortit? Nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativien tilanteiden varjossa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1994.


Lisensiaatintyöt

Manner-Raappana, Tanja: Just do it! Brändäys sosiaalisen todellisuuden rakentajana: sukupuolen representaatiota televisiomainonnan diskurssissa. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2005.

Korhonen, Anne: Äidin siloposkesta taistelutahtoinen nuorimies. Sotilaskouluttajan sanansäilä diskurssianalyysissä. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2001.

Keskitalo-Foley, Seija: Minne koulutus kuljettaa. Elämänkertanäkökulma pohjoisen maaseudun naisen koulutukseen. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1998.

Linnakangas, Ritva: Rovaniemen yksikkö lakkautetaan, asiakkaat ottavat yhteyttä Ouluun. Tutkimus pankkilaisten irtisanomisuhasta ja sen toteutumisesta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1997.

Lindroos, Maarit: ’Nainen’ opetusdiskurssissa. Lähestymistavan tarkastelu. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1993.

Naskali, Päivi: Koulukasvatus kasvatustieteen itseymmärryksen muotona. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1991.

Helevä-Vuoti, Kaisa: Pohjoissuomalaisen työttömän naisen muotokuva: tutkimus pohjoissuomalaisen työttömän naisen tyypillisistä piirteistä ja työttömyyden aikaisesta toimeentuloturvasta. Oikeustieteiden tiedekunta, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pro gradu -tutkielmat
Nimi
Ala-Pöntiö Tuovi.pdf (299,1 kB)
Heikkilä Mia.pdf (595,5 kB)
Juntunen Anu.pdf (308,8 kB)
Korhonen Anne.pdf (459,9 kB)
Kuusisto Suvi.pdf (627,8 kB)
Mustanoja Maria.pdf (262,1 kB)
Peltomaa Hanna.pdf (203,8 kB)
Rahkonen Johanna.pdf (728,7 kB)
Uro Jarkko.pdf (465,3 kB)