HEIDI SINEVAARA-NISKANEN,
FT, YTM, tutkijatohtori

Yhteystiedot
heidi.sinevaara-niskanen[at]ulapland.fi

Työskentelen sukupuolentutkimusyksikössä tutkijatohtorina. Olen Arktisen keskuksen pohjoisen poliittisen talouden tutkimusryhmän jäsen (Northern Political Economy, NPE) ja työskennellyt vuosina 2007-2011 Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun tohtorikoulutettava. Tutkimuksen ohella olen opettanut ja opetan sukupuolentutkimuksen kursseja, erityisesti englanninkielisiä (esim. Gender in the North).

Väitöstutkimuksessani, joka sijoittuu sukupuolentutkimuksen alaan, olen tarkastellut Arktista kestävän kehityksen politiikkaa ja kysymyksiä tiedosta, vallasta ja poliittisesta osallistumisesta. Tutkimukseni yhdistää kolme mielenkiintoni kohdetta: kansainvälisen politiikan, arktisen ja feministisen tutkimuksen.

Työni liittyy pohjoista ja arktista koskeviin tutkimusprojekteihin. Olen ollut  mukana Barentsin alueen poliittista taloutta ja kehitystä tarkastelevassa kansainvälisessä tutkimusverkostossa (Barents International Political Economy, BIPE, 2010-2012). Vuosien 2005-2009 aikana olen ollut mukana alkuperäiskansojen poliittista toimintaa (Indigenous Peoples as International Political Actors: Indigenousness and Construction of Political Agency – INDIPO, 2005-2007) ja arktisten yhteisöjen haavoittuvuutta ja sopeutumista (Community adaptation and vulnerability in Arctic regions, FIN – CAVIAR, 2007-2009) tutkivissa kansainvälisissä hankkeissa.

JULKAISUT