OUTI KORPILÄHDE, FL
outi.korpilahde(at)gmail.com

Väitöstutkimukseni käsittelee suomalaisvaimojen asemaa, paikantumista ja toimijuutta saamelaisyhteisössä eli ns. riukuminiöitä. Näen suomalaisvaimot saamelaisalueen maahanmuuttajina, siirtolaisina omassa maassaan.

Riuku-sana tulee saamen kielestä ja tarkoittaa ei-saamelaista naista. Riuku on vähän kiistanalainen termi; joidenkin mielestä se on neutraali, mutta varsin monet kytkevät siihen ja koko "riukuminijyyteen" vähättelevää ja arvostelevaa latausta. Lähestyn tutkimusaihetta asianosaisten eli suomalaisvaimojen näkökulmasta, heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Aiemmissa opinnäytetöissäni olen myös käsittelyt saamelaisyhteisöä:

- Lisensiaattitutkimus "Saamelaisalueen ammatilliset oppivuodet. Saamelaisalueen (ammatillisen) koulutuskeskuksen organisaatioidentiteetin muodostuminen tieto- ja kulttuurikonteksissa" (2008) Oulun yliopisto, Giellagas.

- Pro gradu -työni käsitteli Suomen saamelaishallintoa (1979) Jyväskylän yliopisto.