OUTI YLITAPIO-MÄNTYLÄ, KT

Yhteystiedot
outi.ylitapio-mantyla[at]ulapland.fi

Työskentelen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkijatohtorina.

Väittelin vuonna 2009. Tutkin päiväkodin työyhteisön arkea lastentarhanopettajien kertomana sukupuolistavien käytäntöjen ja vallan näkökulmista.

Tutkimusintressinä ovat edelleen kasvatuksen sukupuolistuneet käytännöt varhaiskasvatuksessa painottuen aikuisten toimintaan työyhteisössä. Myös muistelu- ja elämätarinatyöskentely tutkimuksellisena lähestymistapana ovat tutkimuskiinnostukseni kohteena.

Monografia

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. [Shared stories of early education teachers: gender and power in everyday parctices]

Referee-julkaisut

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (tulossa 2011) Researching personal images – the methodological questions of ethics and power (accepted) International Journal of Education Through Art

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari 2010. From Past to Present – Photo-related Memory-Work and New Images in Educational Practices. In: Tradition and New Practices in Art Education. Malgorzata Bielecka (ed.) Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences: Kielce.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009. Hoivaa, opettajuutta ja johtajuutta –Lastentarhanopettajan liikettä päiväkodissa. Teoksessa Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Vastapaino

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009. Lastentarhanopettajien tunteita työväsymisestä. Teoksessa Kyösti Kurtakko, Jorma Leinonen & Mikko Pehkonen (toim.) Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2007. Naistyötä ja perhearkea. Lastentarhanopettajien liikkumisia yhteisöissä. Teoksessa Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali & Heidi Sinevaara-Niskanen (toim.) Kuulumisia. Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2007. Muistaa ja tietää – jaettuja tarinoita muistelutyössä. Kasvatus 38:2

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2005. Matkalla itseen ja yhteiseen – muistoista yhdessä oppimiseen. Teoksessa Reetta Mietola, Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Turku: Kasvatusalan tutkimuksia.

Toimitetut teokset

Lauriala, Anneli, Rajala, Raimo, Ruokamo, Heli & Ylitapio-Mäntylä, Outi (tulossa 2011) ISATT: Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. Sense Publishers.

Poikela, Sari & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2008. Aikuiskasvatus kevytyhteisöjen ajassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus (verkkojulkaisu)

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2007. Ajasta piirtyneet jäljet. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus

Julkaisut

Härkönen, Ulla, Lappalainen, Sirpa, Nummenmaa, Anna Raija, Ylitapio-Mäntylä, Outi & Lehtonen, Jukka 2011 Varhaiskasvatus ja sukupuolittunut lapsuus. Teoksessa Lehtonen, Jukka toim. Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto,79-90.

Keskitalo-Foley, Seija, Koskinen, Helena & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2011. Välittömästi yhdessä – puheenvuoroja aikuisopiskelusta ja tutkimuksesta. Aikuiskasvatus 31: 1

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2010. Researching personal images – The methodological questions of ethics and power. In International Society for Art through Education. European Congress, Rovaniemi, Finland 21—24 June 2010.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2010 Sukupuoli ja valta päiväkodin arjessa. Naistutkimuslehti

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009 Elämäntarinoita ikääntyvien yliopistossa Teoksessa Aihkimäntyjä.

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009. Elämäntarinoiden ja muistojen monisärmäisyyttä ja ristiriitaisuuksia. Elämäntarina-lehti 1/2009

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009. Tyttöä ja poikaa kasvattamassa Kide-lehti 1/2009.

Poikela, Sari & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2008. Aikuiskasvatuksen virtaa. Teoksessa Sari Poikela & Outi Ylitapio-Mäntylä (toim.) Aikuiskasvatus kevytyhteisöjen ajassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus (verkkojulkaisu)

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2007 Kerrottu, kirjoitettu ja jaettu elämäntarina. Teoksessa Mervi Kutuniva & Outi Ylitapio-Mäntylä (toim.) Ajasta piirtyneet jäljet. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2007. Ikääntyneet opiskelijat ja ikääntyvät opettajat elämäntarinapiirissä. Peda-Forum 2.

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Kutuniva, Mervi 2006. Erilaiset ja hankalat vanhemmat kasvatuskumppaneina. Lastentarha 69:5.

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2005. Keskusteluja verkkoproseminaarissa – tutkimuskirjoittamista yhdessä oppien. Peda-forum 1.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2003. Monimuoto-opetus vuorovaikutteisena opetuksena. Teoksessa Richard Foley & Ulla Varmola (toim.) Kielillä pitkälle. Lapin yliopiston kielikeskus ja avoin yliopisto 20 v. Lapin yliopiston kielikeskuksen julkaisuja.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2003. Lastentarhanopettajuuden tarinoita. Kasvatustieteen päivien 2002 internet-julkaisu Heidi Sinevaara-Niskanen & Raimo Rajala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2.

Ylitapio, Outi 2000. Jostakin minun on aloitettava. Julkaisussa Tuula Karabiberis, Niina Oikarinen, Satu Peteri, Jaana Saarinen & Annika Toivoniemi (toim.) Lastu lainehilla. Opas kasvatustieteilijälle. Lapin yliopistopaino.

Tiedostot