VIRPI YLIRAUDANJOKI, KT

Yhteystiedot
yliraudanjoki@gmail.com
puh. 040 756 9093
Oheinen kuva Niina Huuskonen

Väittelin lokakuussa 2010 luokattomasta lukiosta feministisen kouluetnografian keinoin. Luokattoman opiskelun ihanne ei täysin toteudu nykylukiossa. Koulukulttuuri myös kohtelee tyttöjä ja poikia eri tavoin. Lue lisää.

Virpi Yliraudanjoki: Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä.

Työskentelen vapaana tuntiopettajana kasvatusaineissa, metodikursseilla sekä kirjoittamisessa. Opetan kirjoittamista suunnittelemillani Kirjoita Itsesi! -kirjoituskursseilla, joita on kaksi 12h kokonaisuutta. Olen pitänyt Kirjoita Itsesi! -kursseja kansalaisopistoissa sekä yhdistyksissä (muun muassa Lapin Näkövammaiset ry:ssä). 

Luontevin ilmaisutapani on kirjoittaminen. Kirjoitan tieteellisen tekstin ohella ja rinnalla myös runoja.

Tieteelliset julkaisut

Monografia

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Acta Universitatis Lapponiensis 191. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Saatavana www-muodossa:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/67120/Yliraudanjoki%20DORIA.pdf?sequence=1

Referoidut artikkelit

Yliraudanjoki, Virpi 2012 (tulossa). Todellisuuden ja tiedon liitto etnografin kirjoittavassa kädessä. Teoksessa Toivo Salonen, Anna-Maija Salonen, Seppo I Sotasaari & Virpi Yliraudanjoki (toim.) Tieteenalojen metodologioita. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Yliraudanjoki, Virpi 2007. Hille luokattoman lukio-opiskelun ihanteessa. Teoksessa Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali & Heidi Sinevaara-Niskanen (toim.) Kuulumisia. Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 154–174.

Valikoidut artikkelit

Yliraudanjoki, Virpi 2009. Vaikea rakkaus kirjoittaa. Teoksessa Seppo I. Sotasaari (toim.) Ajattele – jos uskallat. Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 216–224.

Yliraudanjoki, Virpi 2008. Merleau-Ponty’s in Northern Feminist Education Context. Teoksessa Anna-Teresa Tymieniecka (toim.) Education in Human Creative Existential Planning. Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research. Volume XCV. Dordrecht: Springer, 291–309.

Yliraudanjoki, Virpi 2006. Havahtuminen hulluuteen. Teoksessa Niko Niemisalo & Suvi Lamminpää (toim.) Etiikka ja hyvä elämä. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita 3, 67–73.

Yliraudanjoki, Virpi 2005. Aikamatkailua valuvissa kelloissa. Teoksessa Riitta Laajala & Tapio Nykänen (toim.) Identiteetti ja maailman kokeminen. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja, esseitä, puheenvuoroja ja raportteja 4, 25–37.

Yliraudanjoki, Virpi 2004. Feministisen kouluetnografi(a)n paikantuminen. Teoksessa Reetta Mietola & Helena Outinen (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 elektroninen julkaisu. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 321–326. Saatavana www-muodossa: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003

Yliraudanjoki, Virpi 2003. Tutkielma sukupuolen tyyleistä ja identiteeteistä luokattomassa lukioympäristössä. Teoksessa Heidi Sinevaara-Niskanen & Raimo Rajala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 elektroninen julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2, 253–258. Saatavana www-muodossa: http://ktk.ulapland.fi/kasvatuspaivat/kasvatuksenyhteisot.pdf

Konferenssijulkaisut

Yliraudanjoki, Virpi 2006. Feminist Ethnography – Writing Towards Truthfulness. Teoksessa POT 2006 Proceedings. The Fifth International Workshop: Phenomenology, Organization and Technology in Amsterdam, Netherlands 21st to 22nd September 2006. Amsterdam: University of Amsterdam, 154–173.

Yliraudanjoki, Virpi 2005. Knowledge, knowing and knower. Teoksessa Eric Faÿ (toim.) POT 2005 Proceedings. The Fourth International Workshop: Phenomenology, Organization and Technology in Lyon, France 22nd to 24th September 2005. Lyon: Ecole de Management, 102–114.

Julkaisut

Yliraudanjoki, Virpi 2011. Luokaton lukio sukupuolittuneessa kulttuurissa. Naistutkimus 1, 69–73.

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Nyt pitää lähteä väittelemään tohtoriksi. Agon 4, 16.

Yliraudanjoki, Virpi 2003. Onnen siruja naistutkijan arjessa. Agon 1, 16.

Yliraudanjoki, Virpi 2003. Silmäyksiä harjoittelukokemuksiin. Julkaisussa Partow Izadi, Seija Keskitalo-Foley, Mervi Kutuniva & Virpi Yliraudanjoki (toim.) Harjoitteluopas. Lapin Yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, 8–14.

Yliraudanjoki, Virpi 2002. Sukupuolen tyylit ja identiteetit luokattomassa lukiossa. Kide 7, 26.

Yliraudanjoki, Virpi 2000. Opettajatutorointi. Julkaisussa Tuula Karabiberis, Niina Oikarinen, Satu Peteri, Jaana Saarinen & Annika Toivoniemi (toim.) Lastu lainehilla. Opas kasvatustieteilijöille. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 8–9.

Raportit

Yliraudanjoki, Virpi 1999. The Effectiveness of the Workshops. Teoksessa Maria Schreiber-Kittl (toim.) The YouthBridge Evaluation. Analysis Report of six European Projects supporting disadvantaged young People in the Transition from School to Work. DJI-Arbeitspapier No. 1–146. München: Deutsches Jugendinstitut, 59–80.

Artikkeli julkaistu suomeksi lyhennelmänä teoksessa: YouthBridge -projektin tutkimustuloksia 1999. Rovaniemi: Lapin lääninhallitus. 

Runoteokset 

Hae Rakkautta Elämääsi (2010)

Sininen Auringonkukka (2011)

Luottamustehtävät

Lapin Kirjallisuusseuran (ry) hallituksen varajäsen